Server


13
Ten tutorial przeprowadzi cię krok po kroku poprzez instalację VMware Server 2 na systemie Ubuntu 8.10 Desktop. Za pomocą VMware Server możesz utworzyć i uruchomić gościnny system operacyjny („maszynę wirtualną”) taki jak Linux, Windows, FreeBSD, itd. pod Twoim aktualnym systemem operacyjnym. Przynosi to korzyści korzystania z wielu systemów operacyjnych na […]

Instalacja VMware Server 2 w Intrepidzie