Ipchanger (Jakiś błąd przy poleceniu "make")

Nie samą pracą człowiek żyje ;)
Damek2010
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 92
Rejestracja: 21 gru 2008, 11:22
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 15.10
Środowisko graficzne: Unity
Architektura: x86_64

Ipchanger (Jakiś błąd przy poleceniu "make")

Post autor: Damek2010 » 17 kwie 2010, 18:04

Witam

Chciałem sobie zagrać na ots i o dziwo nie mogę skompilować ip-changera :x

Oto co mi wypluwa terminal

Kod: Zaznacz cały

damian@damian-laptop:~/ip-changer/ip-changer$ qmake-qt4 -project
damian@damian-laptop:~/ip-changer/ip-changer$ qmake-qt4
damian@damian-laptop:~/ip-changer/ip-changer$ make   
g++ -Wl,-O1 -o ip-changer client.o history.o main.o mainwindow.o process.o pList.o moc_mainwindow.o qrc_resources.o  -L/usr/lib -lQtGui -lQtCore -lpthread                                                                
pList.o: In function `pList::getList(std::vector<pList::Proc, std::allocator<pList::Proc> >&, bool)':                     
pList.cpp:(.text+0x5c5): undefined reference to `boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::construct_init(boost::basic_regex<char, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > const&, boost::regex_constants::_match_flags)'       
pList.cpp:(.text+0x9c3): undefined reference to `boost::basic_regex<char, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::do_assign(char const*, char const*, unsigned int)'                                                  
pList.o: In function `boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::unwind_extra_block(bool)':         
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail12perl_matcherIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEESaINS_9sub_matchIS6_EEENS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEE18unwind_extra_blockEb[boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::unwind_extra_block(bool)]+0x2c): undefined reference to `boost::re_detail::put_mem_block(void*)'                                    
pList.o: In function `void boost::re_detail::raise_error<boost::regex_traits_wrapper<boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > >(boost::regex_traits_wrapper<boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > const&, boost::regex_constants::error_type)':  
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail11raise_errorINS_20regex_traits_wrapperINS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEEEEEvRKT_NS_15regex_constants10error_typeE[void boost::re_detail::raise_error<boost::regex_traits_wrapper<boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > >(boost::regex_traits_wrapper<boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > const&, boost::regex_constants::error_type)]+0x66): undefined reference to `boost::re_detail::get_default_error_string(boost::regex_constants::error_type)'                  
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail11raise_errorINS_20regex_traits_wrapperINS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEEEEEvRKT_NS_15regex_constants10error_typeE[void boost::re_detail::raise_error<boost::regex_traits_wrapper<boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > >(boost::regex_traits_wrapper<boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > const&, boost::regex_constants::error_type)]+0xa0): undefined reference to `boost::re_detail::raise_runtime_error(std::runtime_error const&)'                         
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail11raise_errorINS_20regex_traits_wrapperINS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEEEEEvRKT_NS_15regex_constants10error_typeE[void boost::re_detail::raise_error<boost::regex_traits_wrapper<boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > >(boost::regex_traits_wrapper<boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > const&, boost::regex_constants::error_type)]+0xd4): undefined reference to `boost::re_detail::get_default_error_string(boost::regex_constants::error_type)'                  
pList.o: In function `boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::extend_stack()':              
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail12perl_matcherIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEESaINS_9sub_matchIS6_EEENS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEE12extend_stackEv[boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::extend_stack()]+0x23): undefined reference to `boost::re_detail::get_mem_block()'                                               
pList.o: In function `boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::match_match()':               
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail12perl_matcherIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEESaINS_9sub_matchIS6_EEENS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEE11match_matchEv[boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::match_match()]+0x230): undefined reference to `boost::match_results<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > >::maybe_assign(boost::match_results<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > > const&)'                                               
pList.o: In function `boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::match_imp()':                
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail12perl_matcherIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEESaINS_9sub_matchIS6_EEENS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEE9match_impEv[boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::match_imp()]+0xd): undefined reference to `boost::re_detail::get_mem_block()'                                                   
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail12perl_matcherIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEESaINS_9sub_matchIS6_EEENS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEE9match_impEv[boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::match_imp()]+0x20c): undefined reference to `boost::re_detail::verify_options(unsigned int, boost::regex_constants::_match_flags)'                        
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail12perl_matcherIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEESaINS_9sub_matchIS6_EEENS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEE9match_impEv[boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::match_imp()]+0x31d): undefined reference to `boost::re_detail::put_mem_block(void*)'                                               
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail12perl_matcherIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEESaINS_9sub_matchIS6_EEENS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEE9match_impEv[boost::re_detail::perl_matcher<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<boost::sub_match<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > >::match_imp()]+0x4f9): undefined reference to `boost::re_detail::put_mem_block(void*)'                                               
pList.o: In function `__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > boost::re_detail::re_is_set_member<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, char, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> >, unsigned int>(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, __gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, boost::re_detail::re_set_long<unsigned int> const*, boost::re_detail::regex_data<char, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > const&, bool)':                                              
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail16re_is_set_memberIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEEcNS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEjEET_SB_SB_PKNS0_11re_set_longIT2_EERKNS0_10regex_dataIT0_T1_EEb[__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > boost::re_detail::re_is_set_member<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, char, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> >, unsigned int>(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, __gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, boost::re_detail::re_set_long<unsigned int> const*, boost::re_detail::regex_data<char, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > const&, bool)]+0x16f): undefined reference to `boost::re_detail::cpp_regex_traits_implementation<char>::transform(char const*, char const*) const'                               
pList.cpp:(.text._ZN5boost9re_detail16re_is_set_memberIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEEcNS_12regex_traitsIcNS_16cpp_regex_traitsIcEEEEjEET_SB_SB_PKNS0_11re_set_longIT2_EERKNS0_10regex_dataIT0_T1_EEb[__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > boost::re_detail::re_is_set_member<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, char, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> >, unsigned int>(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, __gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, boost::re_detail::re_set_long<unsigned int> const*, boost::re_detail::regex_data<char, boost::regex_traits<char, boost::cpp_regex_traits<char> > > const&, bool)]+0x269): undefined reference to `boost::re_detail::cpp_regex_traits_implementation<char>::transform_primary(char const*, char const*) const'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [ip-changer] Błąd 1
damian@damian-laptop:~/ip-changer/ip-changer$
Na pudełkach gier w wymaganiach podany jest Window$ bo Linuksowcy zawsze sobie poradzą, a Maców i tak każdy olewa.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Gry”