Conky - konfigi

Forumowy magiel: pogaduchy o wszystkim i o niczym.
neiN.
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 52
Rejestracja: 08 gru 2010, 14:33
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Odp: Conky - konfigi

Post autor: neiN. » 17 sty 2011, 20:57

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

background yes
use_xft yes
xftfont Monospace:size=8
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer no
minimum_size 200 5
maximum_width 300
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color white
default_shade_color red
default_outline_color green
alignment top_right
gap_x 12
gap_y 48
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale yes

TEXT
$stippled_hr
$alignc${color orange}SYSTEM$color
$stippled_hr
Ubuntu 10.04 "Lucid Lynx"
${exec whoami}@$nodename - $sysname $kernel ($machine)
$stippled_hr
Uptime: $uptime
${alignc}Podstawowa: ${exec acpi | grep "Battery 0" | cut --bytes=12-24}
Data: ${time %a,}${time %e %m %G}, ${time %H:%M:%S}
${color #666666}Czas Pracy ${color #999999}$battery_time
${color #666666}Naładowanie ${color #999999}$battery_percent%
$alignc${color orange}CPU$color
$stippled_hr
${freq}MHz Used: $cpu% 
Load (1min): ${loadavg 1} Load (15min): ${loadavg 3}
$cpubar
$stippled_hr
$alignc${color orange}PAMIĘĆ$color
$stippled_hr
RAM: $mem / $memmax  używane. $alignr $memperc%
$membar
Swap: $swap / $swapmax  używane. $alignr $swapperc%
$swapbar
$stippled_hr
$alignc${color orange}DYSKI$color
$stippled_hr
/       ${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr Wolne: ${fs_free_perc /}%
${fs_bar /}
$stippled_hr
$alignc${color orange}NET (${addr ppp0})$color
$stippled_hr
DL: ${downspeedf eth0} / 80kB/s ${alignr}UL: ${upspeedf eth0} / 16kB/s
${downspeedgraph eth0 30,100 ff0000 ff0000}${alignr}${upspeedgraph eth0 30,100 00ff00 00ff00}
Total:${totaldown eth0}${alignr}Total:${totalup eth0}
$stippled_hr
Awatar użytkownika
FadeMind
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 189
Rejestracja: 12 sty 2010, 16:32
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Wągrowiec
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: FadeMind » 01 mar 2011, 12:54

Moja skromna konfiguracja na podstawie wzoru usera admc :)

Kod: Zaznacz cały

alignment bottom_left
background yes
use_xft yes
xftfont Ubuntu:size=8
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 200 5
maximum_width 200
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders yes
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color black
alignment top_right
gap_x 6
gap_y 0
no_buffers yes
uppercase no
override_utf8_locale yes
text_buffer_size 2048
default_color f2f1f0

TEXT
${voffset 15}
${font Ubuntu:style=Bold:pixelsize=15}${alignc}${time %e %B %G}${font Ubuntu:size=8} 
${font Ubuntu:style=Bold:pixelsize=20}${alignc}${time %A}${font Ubuntu:size=8}
${color2}${goto 40}${font Ubuntu:style=Bold:size=18}${alignc}${time %H}${font Ubuntu:style=Bold:size=18}:${time %M}${font Ubuntu:style=Bold:size=9}${voffset -8}${time %S}

${voffset -13}${offset 40}${font OpenLogos:size=100}u
${voffset -145}${font Ubuntu:style=Bold:size=15}${alignc}Ubuntu 10.10${font Ubuntu:size=8}
${hr 1}
${font OpenLogos:size=20}t${font Ubuntu:size=8}${voffset -10}${offset 5}${font Ubuntu:size=8}$sysname $kernel ($machine)${font Ubuntu:size=8}
${hr 1}
${font OpenLogos:size=20}T${font Ubuntu:size=8}${voffset -7}${offset 5}${font Ubuntu:size=9}Uruchomiony: $alignr $uptime${font Ubuntu:size=8}
${hr 1}
${font Martin Vogel's Symbols:size=20}m${font Ubuntu:size=8}${voffset -10}${offset 5}${font Ubuntu:size=13}Sieć:${font Ubuntu:size=8}
${voffset 4}Zewnętrzny Adres IP: $alignr ${execi 200 wget -O - http://ip.tupeux.com | tail}
Wewnętrzny Adres IP: $alignr${addr eth0}
Brama: $alignr${gw_ip eth0}
${voffset 1}${color #4c4c4c}${downspeedgraph eth0 12, 95}${goto 110}${upspeedgraph eth0 12, 95}${color}
${voffset -13}${goto 6}Pob${goto 35}${downspeed eth0} ${goto 111}Wys${goto 135}${upspeed eth0}
${voffset -13}
Pobrano${color}${goto 89}Kiedy${alignr}Wysłano${color}
${voffset 4}${totaldown eth0}${goto 66}podczas tej sesji${alignr}${totalup eth0}
${goto 87}dzisiaj${goto 5}${color}${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $2 $3}'}${alignr}${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $5 $6}'}${color}
${goto 85}wczoraj${goto 5}${color}${execi 600 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $2 $3}'}${alignr}${execi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $5 $6}'}${color}
${goto 68}w tym tygodniu${goto 5}${color}${execi 600 vnstat -w | grep "days" | awk '{print $4 $5}'}${alignr}${execi 60 vnstat -w | grep "days" | awk '{print $7 $8}'}${color}
${goto 68}w tym miesiącu${goto 5}${color}${execi 600 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $3 $4}'}${alignr}${execi 60 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $6 $7}'}${color}
${hr 1}
${font StyleBats:size=20}K${font Ubuntu:size=8}${voffset -10}${offset 5}${font Ubuntu:size=13}Procesor:${font Ubuntu:size=8}
${voffset 4}AMD Phenom II X4 965 (${freq} MHz)
${color #4c4c4c}${cpubar cpu0 12}${color}
${voffset -13}${goto 6}Obciążenie: ${cpu cpu0}% ${goto 100}Procesy: $processes ${alignr}Akt.$running_processes
${color #4c4c4c}${cpubar cpu1 12}${color}
${voffset -13}${goto 6}Obciążenie: ${cpu cpu1}% ${goto 100}Procesy: $processes ${alignr}Akt.:$running_processes
${color #4c4c4c}${cpubar cpu2 12}${color}
${voffset -13}${goto 6}Obciążenie: ${cpu cpu2}% ${goto 100}Procesy: $processes ${alignr}Akt.:$running_processes
${color #4c4c4c}${cpubar cpu3 12}${color}
${voffset -13}${goto 6}Obciążenie: ${cpu cpu3}% ${goto 100}Procesy: $processes ${alignr}Akt.:$running_processes
Aplikacje$alignr %
${voffset 4}${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}
${hr 1}
${font StyleBats:size=20}y${font Ubuntu:size=8}${voffset -10}${offset 5}${font Ubuntu:size=13}Pamięć:${font Ubuntu:size=8}
${voffset 4}Użycie pamięci:
${color #4c4c4c}${membar 12}${color}
${voffset -13}${goto 6}RAM${goto 60}$mem / $memmax ${goto 180}$memperc%
${voffset +1}${color #4c4c4c}${swapbar 12}${color}
${voffset -13}${goto 6}SWAP${goto 60}$swap / $swapmax ${goto 180}$swapperc%
Aplikacje${goto 90}  %$alignr w MiB
${voffset 4}${top_mem name 1}${goto 100}${top_mem mem 1}$alignr${top mem_res 1}
${top_mem name 2}${goto 100}${top_mem mem 2}$alignr${top mem_res 2}
${top_mem name 3}${goto 100}${top_mem mem 3}$alignr${top mem_res 3}
${hr 1}
${voffset -1}${font StyleBats:size=18}q${font Ubuntu:size=8}${voffset -3}${offset 5}${font Ubuntu:size=13}Temperatury:${font Ubuntu:size=8}
${color #4c4c4c}${membar 0}${color}
AMD Phenom X4 965 BE:$alignr ${execi 8 sensors | grep -A 1 'temp1' | cut -c13-16 | sed '/^$/d'}°C
${color #4c4c4c}${membar 0}${color}
nVidia GeForce GTS250:$alignr +${execi 60 nvidia-settings -query GPUCoreTemp | perl -ne 'print $1 if /GPUCoreTemp.*?: (\d+)./;'}°C
${color #4c4c4c}${membar 0}${color}
HDD ST3500320AS:$alignr +${execi 5 hddtemp /dev/sda| cut -c 24-30}
${color #4c4c4c}${membar 0}${color}
HDD ST31000340AS:$alignr +${execi 5 hddtemp /dev/sdb| cut -c 24-30}
${hr 1}
${voffset -7}${font Poky:size=20}y${font Ubuntu:size=8}${voffset -10}${offset 5}${font Ubuntu:size=13}Użycie dysku:${font Ubuntu:size=8}
${voffset 1}${color #4c4c4c}${fs_bar 12 /}
${voffset -13}${goto 6}${color}root ${fs_used /} / ${fs_size /}${goto 145}Wolne: ${fs_free_perc /}%
${voffset 1}${color #4c4c4c}${fs_bar 12 /home}
${voffset -13}${goto 6}${color}home ${fs_used /home} / ${fs_size /home}${goto 145}Wolne: ${fs_free_perc /home}%
${voffset 1}${color #4c4c4c}${fs_bar 12 /media/DOCS}
${voffset -13}${goto 6}${color}docs ${fs_used /media/DOCS} / ${fs_size /media/DOCS}${goto 145}Wolne: ${fs_free_perc /media/DOCS}%
Podgląd

Wymaga czcionek: Ubuntu, OpenLogos, Martin Vogel's Symbols, Poky do pobrania stąd.
gravatar.com/fademind
Awatar użytkownika
infomaniak
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 86
Rejestracja: 27 wrz 2007, 14:23
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 13.04
Środowisko graficzne: Unity
Architektura: x86
Kontakt:

Odp: Conky - konfigi

Post autor: infomaniak » 01 mar 2011, 21:05

nowa maszyna - nowe conky.
zatem - to config 1:
Obrazek
to config 2:
Obrazek.
Tak ma się całość:
Obrazek
Teraz zawartość konfigów:
1:

Kod: Zaznacz cały

#avoid flicker
double_buffer yes
no_buffers yes

#own window to run simultanious 2 or more conkys
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager

#borders
#draw_borders no
border_margin 1

#shades
draw_shades no

#position
gap_x 50
gap_y 600

alignment top_left

#behaviour
update_interval 1

#colour
default_color 749e2f

#default_shade_color 000000
own_window_colour 1f1f1f

#font
use_xft yes
xftfont QuickType Condensed:pixelsize=10

#to prevent window from moving
use_spacer no


TEXT
${font Smudgers™:pixelsize=25}Uptime: ${color ccc}${font}
${voffset -10}${offset 100}${font QuickType Condensed:pixelsize=15}${color ccc}${uptime}${color}
${voffset -10}${stippled_hr}
${font Smudgers™:pixelsize=20}CPU: ${color ccc}${font}
${voffset -10}${offset 47}${font QuickType Condensed:pixelsize=15}${color ccc}R1=${color f86909}${cpu cpu0}% ${color ccc}R2=${color f86909}${cpu cpu1}% ${color ccc}R3=${color f86909}${cpu cpu2}% ${color ccc}R4=${color f86909}${cpu cpu3}%${color}
${voffset -10}${stippled_hr}${color}
${font Smudgers™:pixelsize=20}RAM: ${color ccc}${font}
${font QuickType Condensed:pixelsize=15}${voffset -10}${offset 50}${color ccc}used: $memperc%=$mem ${color ccc} free: ${color ccc}$memeasyfree ${color}
${voffset -10}${stippled_hr}
${font Smudgers™:pixelsize=20}Download:
${voffset -15}${offset 70}${font QuickType Condensed:pixelsize=15}${color ccc}now: ${color 749e2f}${downspeed wlan0}/s ${color ccc}total: ${color 749e2f}${totaldown wlan0}
${voffset -10}${stippled_hr}${color}
${font Smudgers™:pixelsize=20}Other info:
${voffset -20}${offset 30}${font QuickType Condensed:pixelsize=15}${color 749e2f}
${voffset -20}${offset 110}${color ccc}Publ. IP: ${color 749e2f}${execi 500 wget -O - http://ip.tupeux.com | tail}
${voffset 0}${offset 110}${color ccc}Wi-Fi: ${color 749e2f}${wireless_link_qual_perc wlan0}%
${voffset -10}${stippled_hr}${color}
a to 2 konfig:

Kod: Zaznacz cały

#avoid flicker
double_buffer yes
#no_buffers yes

#own window to run simultanious 2 or more conkys
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager

#borders
#draw_borders no
border_margin 1

#shades
draw_shades no

#position
gap_x 1370
gap_y 250

alignment top_left

#behaviour
update_interval 1

#colour
default_color 919191

#default_shade_color 000000
own_window_colour 1f1f1f

#font
use_xft yes
xftfont Tahoma:pixelsize=10

#to prevent window from moving
use_spacer no

TEXT
${offset -7}${font Myriad Pro:style=Semibold Condensed:pixelsize=30}${color 749e2f} ${time %A}. ${font Myriad Pro:pixelsize=20}${time %W}${color 919191}${font Myriad Pro:pixelsize=15} tydz. roku${font}${color}
${font Myriad Pro:pixelsize=23}${color 749e2f}${time %B}. ${font Myriad Pro:pixelsize=18}${color 919191}${time %d}, ${time %Y}r. ${time %H:%M}${font Myriad Pro:pixelsize=15}${voffset 0}${color 749e2f}
Registered Linux User # 469143.
Registered Ubuntu User # 25916
Awatar użytkownika
michal671
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 174
Rejestracja: 13 gru 2010, 15:55
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
Kontakt:

Re: Conky - konfigi

Post autor: michal671 » 14 kwie 2011, 18:34

Obrazek

Mój config to połączenie kilku różnych konfiguracji (sekcja PROCESOR skonfigurowana dla dwóch rdzeni):

Kod: Zaznacz cały

background yes
use_xft yes
xftfont Monospace:size=8
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 200 5
maximum_width 300
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color white
default_shade_color red
default_outline_color green
alignment top_right
gap_x 12
gap_y 48
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale yes

TEXT
$stippled_hr
$alignc${color orange}SYSTEM$color
$stippled_hr
Ubuntu 10.10 "Maverick Meerkat"
${exec whoami}@$nodename - $sysname $kernel ($machine)
$stippled_hr
Uptime: $uptime
Data: ${time %a,}${time %e %m %G}, ${time %H:%M:%S}
$stippled_hr

$alignc${color orange}PROCESOR$color
$stippled_hr
CPU0: ${freq cpu0}MHz Użycie: ${cpu cpu0}% 
Load (1min): ${loadavg 1} Load (15min): ${loadavg 3}
${cpugraph cpu0}

CPU1: ${freq cpu1}MHz Użycie: ${cpu cpu1}% 
Load (1min): ${loadavg 1} Load (15min): ${loadavg 3}
${cpugraph cpu1}
$stippled_hr

$alignc${color orange}PAMIĘĆ$color
$stippled_hr
RAM: $mem / $memmax  używane. $alignr $memperc%
$membar
Swap: $swap / $swapmax  używane. $alignr $swapperc%
$swapbar
$stippled_hr

$alignc${color orange}DYSKI$color
$stippled_hr
/       ${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr Wolne: ${fs_free_perc /}%
${fs_bar /}
/home       ${fs_used /home} / ${fs_size /home} $alignr Wolne: ${fs_free_perc /home}%
${fs_bar /home}
Magazyn       ${fs_used /media/magazyn} / ${fs_size /media/magazyn} $alignr Wolne: ${fs_free_perc /media/magazyn}%
${fs_bar /media/magazyn}
$stippled_hr

$alignc${color orange}INTERNET
$alignc(IP: ${execi 500 wget -O - http://ip.tupeux.com | tail})$color
$stippled_hr
DL: ${downspeedf eth0} | 526kB/s ${alignr}UL: ${upspeedf eth0} | 72kB/s
${downspeedgraph eth0 30,100 ff0000 ff0000}${alignr}${upspeedgraph eth0 30,100 00ff00 00ff00}
Razem: ${totaldown eth0}${alignr}Razem: ${totalup eth0}
$stippled_hr
P.S.
Jak mieć więcej niż jeden config i Conky ?
To by było na tyle :)

http://www.ubuntu-pomoc.org/ ← Porady dla Twojego systemu ;)
Zapraszam na moją stronę! → http://www.pcboard.net.pl/ oraz mój blog http://www.wilku.tk/
Inny OS: Sabayon Linux 7
misiek200m
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 1
Rejestracja: 30 cze 2010, 16:05
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Re: Conky - konfigi

Post autor: misiek200m » 25 kwie 2011, 16:24

Conky dla procesora 4 rdzeniowego. Dosyć fajnie to wygląda, kolorowo ;D
Obrazek
conkyrc: (trochę bajzel, ale działa)

Kod: Zaznacz cały

use_xft yes
    background yes
    xftfont Consolas:size=10
    xftalpha 0.8
    update_interval 1.0
    total_run_times 0
    double_buffer yes
    alignment top_right
    gap_x 10
    gap_y 40
    #minimum_size 12 5
    maximum_width 150
    own_window yes
    own_window_type normal
    own_window_type override
    own_window_transparent yes
    own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
    default_color white
    defalut_shade_color black
    default_outline_color black
    border_margin 4
    border_width 0
    stippled_borders 8
    
    
    TEXT
  ${color ffffff}${font Monoscape:size=15}CPU$font${color 00cc55}$hr
  ${color 777777}${cpubar cpu0 25,65} ${color 777777}${cpubar cpu1 25,65}
  ${voffset -34}${color ffffff} ${cpu cpu0}% ${color ffffff}${alignr}${cpu cpu1}%
  ${color 777777}${cpugraph cpu0 40,65 FF7000 FFC293} ${color 777777}${cpugraph cpu1 40,65 FF0026 FF7A8E}
  ${voffset -12}${color 777777}${cpubar cpu2 25,65} ${color 777777}${cpubar cpu3 25,65}
  ${voffset -34}${color ffffff} ${cpu cpu2}% ${color ffffff}${alignr}${cpu cpu3}%
  ${color 777777}${cpugraph cpu2 40,65 2AFF00 AFFF9F} ${color 777777}${cpugraph cpu3 40,65 0099FF AADBFC}
  ${color ffffff}${font Monoscape:size=15}RAM$font${color 00cc55}$hr
  ${voffset 5}${color 777777}${membar 15,134}
  ${voffset -17}${color ffffff} RAM:${alignr}$memperc%
  ${color 777777}${memgraph 25,134 FF0063 FFA1C6}
  ${color ffffff}${font Monoscape:size=15}NET$font${color 00cc55}$hr
  ${voffset 5}${color ff0000}↓${color}${alignr}${downspeedf eth0} kB/s
  ${color 00ff00}↑${color}${alignr}${upspeedf eth0} kB/s
riche
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 49
Rejestracja: 26 lut 2008, 14:48
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 14.04
Środowisko graficzne: LXDE
Architektura: x86

Re: Conky - konfigi

Post autor: riche » 25 kwie 2011, 17:32

Witam, moja skromna konfiguracja czyli dopasowane do netbooka

Obrazek

Conky:

Kod: Zaznacz cały

background yes
use_xft yes
xftfont HandelGotD:size=9
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 200 5
maximum_width 200
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color grey
default_shade_color red
default_outline_color green
alignment top_right
gap_x 12
gap_y 40
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale no

TEXT

$sysname $kernel ($machine)


Pobieranie: $alignr${downspeed eth1} kb/s 
Wysylanie: $alignr${upspeed eth1} kb/s 
Uruchomiony: $alignr $uptime

$processes procesow: ($running_processes uruchomiony)

Procesor $alignr ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0}
Temp: $alignc $acpitemp C
${freq} MHz / ${freq_g cpu 0} GHz 
${top name 1}    ${top cpu 1} %
${top name 2}    ${top cpu 2} %
${top name 3}    ${top cpu 3} %

Pamiec: $alignc $mem / $memmax $alignr $memperc%
$membar
${top name 1}     ${top_mem mem 1} %
${top name 2}     ${top_mem mem 2} %
${top name 3}     ${top_mem mem 3} %

Swap: ${swap}/$swapmax $alignr $swapperc%
$swapbar
${top name 1}

/ $alignc ${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr ${fs_used_perc /}%
${fs_bar /}

/home $alignc ${fs_used /home} / ${fs_size /home} $alignr ${fs_used_perc /home}%
${fs_bar /home}

Awatar użytkownika
michal671
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 174
Rejestracja: 13 gru 2010, 15:55
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
Kontakt:

Re: Conky - konfigi

Post autor: michal671 » 09 maja 2011, 18:03

Nowa wersja mojego configu, dodano parę funkcji :). Wszystko TUTAJ.
To by było na tyle :)

http://www.ubuntu-pomoc.org/ ← Porady dla Twojego systemu ;)
Zapraszam na moją stronę! → http://www.pcboard.net.pl/ oraz mój blog http://www.wilku.tk/
Inny OS: Sabayon Linux 7
Awatar użytkownika
Admc
Gibki Gibbon
Gibki Gibbon
Posty: 2149
Rejestracja: 23 lip 2009, 08:57
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 13.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64

Re: Conky - konfigi

Post autor: Admc » 12 lip 2011, 18:36

Mój config, wprowadziłem drobne zmiany:
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

alignment bottom_left
background yes
use_xft yes
xftfont Ubuntu:size=8
xftalpha 0.5
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_argb_130
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 200 5
maximum_width 200
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders yes
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color black
alignment top_right
gap_x 6
gap_y 0
no_buffers yes
uppercase no
override_utf8_locale yes
text_buffer_size 2048
default_color f2f1f0

TEXT
${voffset 20}${image /home/adam/.tlo.png -p -1,0 -s 250x1280}
${font Ubuntu:style=Bold:pixelsize=15}${alignc}${time %e %B %G}${font Ubuntu:size=8} 
 ${font Ubuntu:style=Bold:pixelsize=20}${alignc}${time %A}${font Ubuntu:size=8}

${voffset -13}${offset 40}${font OpenLogos:size=100}u
${voffset -145}${font Ubuntu:style=Bold:size=15}${alignc}Kubuntu 11.04${font Ubuntu:size=8}
${hr 1}
${font OpenLogos:size=20}t${font Ubuntu:size=8}${voffset -10}${offset 5}${font Ubuntu:size=9}$sysname $kernel ($machine)${font Ubuntu:size=8}
${hr 1}
${font StyleBats:size=20}p${font Ubuntu:size=8}${voffset -7}${offset 5}${font Ubuntu:size=9}Uruchomiony: $alignr $uptime${font Ubuntu:size=8}
${hr 1}
${font Martin Vogel's Symbols:size=20}m${font 
Ubuntu:size=8}${voffset -10}${offset 5}${font Ubuntu:size=13}Sieć:${font Ubuntu:size=8}
${voffset 4}Zewnętrzny Adres IP: $alignr ${execi 900 wget http://checkip.dyndns.org -q -O - | sed 's/.*ss:\ //;s/<\/b.*//'}
Wewnętrzny Adres IP: $alignr${addr wlan0}
Brama: $alignr${gw_ip wlan0}
Przepustowość: $alignr${wireless_bitrate wlan0}
${color #4c4c4c}${wireless_link_bar 12 wlan0}${color}
${voffset -13}${goto 6}Siła sygnału
${voffset 1}${color #4c4c4c}${downspeedgraph wlan0 12, 98}${goto 107}${upspeedgraph wlan0 12, 98}${color}
${voffset -13}${goto 6}Pobieranie: ${downspeed wlan0} ${goto 108}Wysyłanie: ${upspeed wlan0}
${voffset -13}
Pobrano${color}${goto 89}Kiedy${alignr}Wysłano${color}
${voffset 4}${totaldown wlan0}${goto 66}podczas tej sesji${alignr}${totalup wlan0}
${goto 87}dzisiaj${goto 5}${color}${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $2 $3}'}${alignr}${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $5 $6}'}${color}
${goto 85}wczoraj${goto 5}${color}${execi 600 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $2 $3}'}${alignr}${execi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $5 $6}'}${color}
${goto 68}w tym tygodniu${goto 5}${color}${execi 600 vnstat -w | grep "days" | awk '{print $4 $5}'}${alignr}${execi 60 vnstat -w | grep "days" | awk '{print $7 $8}'}${color}
${goto 68}w tym miesiącu${goto 5}${color}${execi 600 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $3 $4}'}${alignr}${execi 60 vnstat -m | grep "`date +"'%y"`" | tail -1 | awk '{print $6 $7}'}${color}
${hr 1}
${font StyleBats:size=20}K${font Ubuntu:size=8}${voffset -10}${offset 5}${font Ubuntu:size=13}Procesor:${font Ubuntu:size=8}
${voffset 4}Intel Celeron M 410 (${freq} MHz)
${color #4c4c4c}${cpubar cpu0 12}${color}
${voffset -13}${goto 6}Obciążenie: ${cpu cpu0}% ${goto 100}Procesy: $processes ${alignr}Akt.: $running_processes
Aplikacje$alignr Procentowo
${voffset 4}${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}
${hr 1}
${font StyleBats:size=20}y${font Ubuntu:size=8}${voffset -10}${offset 5}${font Ubuntu:size=13}Pamięć:${font Ubuntu:size=8}
${voffset 4}Użycie pamięci:
${color #4c4c4c}${membar 12}${color}
${voffset -13}${goto 6}RAM${goto 60}$mem / $memmax ${goto 180}$memperc%
${voffset +1}${color #4c4c4c}${swapbar 12}${color}
${voffset -13}${goto 6}SWAP${goto 60}$swap / $swapmax ${goto 180}$swapperc%
Aplikacje${goto 90}Procentowo$alignr w MiB
${voffset 4}${top_mem name 1}${goto 100}${top_mem mem 1}$alignr${top mem_res 1}
${top_mem name 2}${goto 100}${top_mem mem 2}$alignr${top mem_res 2}
${top_mem name 3}${goto 100}${top_mem mem 3}$alignr${top mem_res 3}
${hr 1}
${voffset -7}${font Poky:size=20}y${font Ubuntu:size=8}${voffset -10}${offset 5}${font Ubuntu:size=13}Użycie dysku:${font Ubuntu:size=8}
${voffset 4}${color #4c4c4c}${fs_bar 12 /}
${voffset -13}${goto 6}${color}root ${fs_used /} / ${fs_size /}${goto 140}Wolne: ${fs_free_perc /} %
${voffset 1}${color #4c4c4c}${fs_bar 12 /home}
${voffset -13}${goto 6}${color}home ${fs_used /home} / ${fs_size /home}${goto 140}Wolne: ${fs_free_perc /home} %

Użyte czcionki można pobrać stąd
╔═╦╗╔╦═╦═╦╗╔╗Blaszak (Phenom II x4 955BE, 4 GB RAM, GF GTX 550Ti) - Kubuntu 13.10 amd64
║═╣║║║╔╣╔╣╚╝║Toshiba Satellite A110-293 - Lubuntu 13.10 x86
║╔╣╚╝║║║║╚╗╔╝HTC Hero - Tegro 2.6 (Android 2.1)
╚╝╚══╩╝╚╝♥╚╝ Liczniki: Linux - 496087, Ubuntu - 28751.
Awatar użytkownika
xdeepx
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 6
Rejestracja: 08 kwie 2008, 12:37
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 12.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Re: Conky - konfigi

Post autor: xdeepx » 19 paź 2011, 11:55

Czas bym ja przedstawił swojego conky.
Config był inspirowany motywem znalezionym na http://www.omgubuntu.co.uk

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

######################
# - Conky settings - #
######################
update_interval 1
total_run_times 0
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1

imlib_cache_size 0
double_buffer yes
no_buffers yes

#####################
# - Text settings - #
#####################
use_xft yes
xftfont Ubuntu:size=9
override_utf8_locale yes
text_buffer_size 2048

#############################
# - Window specifications - #
#############################
own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
#own_window_argb_visual yes
#own_window_argb_value 100

alignment tr
gap_x -2
gap_y 60
minimum_size 350 690


default_bar_size 60 8

#########################
# - Graphics settings - #
#########################
draw_shades no

#default_color efefef
#default_shade_color 1d1d1d
color1 FF0000
TEXT
##IMAGE
${image ~/.conky/tlo.png -p 10,0 -s 339x688}
##DATA CZAS
${goto 80}${voffset -5}${font Ubuntu:size=42}${time %e}${font}
${goto 145}${voffset -46}${font Ubuntu:size=16}${time %m %G}${font}
${goto 145}${font Ubuntu:size=14}${time %A}${font}
${goto 250}${voffset -56}${font Ubuntu:size=42}${time %H}${font}
${goto 315}${voffset -47}${font Ubuntu:size=16}${time %M}${font}
${goto 315}${voffset -13}____
#${goto 295}${voffset 1}${font Ubuntu:size=16}${time %S}${font}
##SYSTEM INFO
${voffset 49}
${goto 100}Kernel: ${kernel}
${goto 100}Uptime: ${uptime}
${goto 100}Update: ${execi 600 apt-get dist-upgrade -s | grep aktualizowanych | awk '{print $1}'}
##SIEĆ
####WLAN0
${if_existing /proc/net/route wlan0}${voffset 25}
${goto 100}${wireless_link_bar 8, 80 wlan0}${goto 200}${wireless_essid wlan0}
${goto 100}Local IP:${goto 200}${addrs wlan0}
${goto 100}External IP:${goto 200}${execi 300 myip="$(wget http://checkip.dyndns.org -q -O - | sed 's/.*ss:\ //;s/<\/b.*//')"
echo $myip}${else}
####ETH0
${if_existing /proc/net/route eth0}${voffset 25}
${goto 100}${font Ubuntu:size=16}ETH0${font}${else}
####NO
${voffset 2}
${goto 100}${font Ubuntu:size=16}OFFLINE${font}
${endif}${endif}
##INFO
${voffset 25}
${goto 100}GPU: ${execi 60 nvidia-settings -q gpucoretemp |grep '):' | cut -d ' ' -f 6,6 | sed -e 's/.\{1\}$//'}°C${goto 180}CPU: ${execi 60 sensors |grep temp1 |awk '{print $2}'|cut -c2-3}°C
${goto 100}CPU 1: ${cpu cpu1}%${goto 180}CPU 2: ${cpu cpu2}%${goto 260}RAM: ${memperc}%
${goto 100}${cpugraph cpu1 14, 60}${goto 180}${cpugraph cpu2 14, 60}${goto 260}${memgraph 14, 60}
##DYSKI
${voffset 28}
${goto 100}/boot:${goto 145}${fs_bar 9,80 /boot}${goto 235}${fs_used /boot} / ${fs_size /boot}
${goto 100}/:${goto 145}${fs_bar 9,80 /}${goto 235}${fs_used /} / ${fs_size /}
${goto 100}/home:${goto 145}${fs_bar 9,80 /home}${goto 235}${fs_used /home} / ${fs_size /home}
##TOP
${voffset 18}
${goto 100}Nazwa${goto 215}CPU${goto 265}MEM${color}$font
${goto 100}${top name 1}${goto 209}${top cpu 1}${goto 259}${top mem 1}
${goto 100}${top name 2}${goto 209}${top cpu 2}${goto 259}${top mem 2}
${goto 100}${top name 3}${goto 209}${top cpu 3}${goto 259}${top mem 3}
#${goto 100}${top name 4}${goto 209}${top cpu 4}${goto 259}${top mem 4}
##NET_STATS
####WLAN0
${if_existing /proc/net/route wlan0}${voffset 12}
${goto 100}${font PizzaDudeBullets:size=16}r${font}${goto 130}${downspeedf wlan0}kB/s${voffset -5}${goto 220}${font PizzaDudeBullets:size=16}v${font}${goto 250}${upspeedf wlan0}kB/s
${goto 100}${voffset -4}${downspeedgraph wlan0 16, 110}${goto 220}${upspeedgraph wlan0 16, 110}
${goto 130}${voffset -8}${execi 600 vnstat -i wlan0| grep rx:|awk '{print $2 $3}'}${goto 250}${execi 600 vnstat -i wlan0| grep rx:|awk '{print $5 $6}'}${else}
####ETH0
${if_existing /proc/net/route eth0}${voffset 12}
${goto 100}${font PizzaDudeBullets:size=16}r${font}${goto 130}${downspeedf eth0}kB/s${voffset -5}${goto 220}${font PizzaDudeBullets:size=16}v${font}${goto 250}${upspeedf eth0}kB/s
${goto 100}${voffset -4}${downspeedgraph eth0 16, 110}${goto 220}${upspeedgraph eth0 16, 110}
${goto 130}${voffset -8}${execi 600 vnstat -i eth0| grep rx:|awk '{print $2 $3}'}${goto 250}${execi 600 vnstat -i eth0| grep rx:|awk '{print $5 $6}'}${else}
####NO
${voffset 2}
${goto 100}${font Ubuntu:size=16}OFFLINE${font}
${endif}${endif}
##GMAIL
${voffset 25}
${goto 100}${font ubuntu:size=24}${execi 600 ~/.conky/gmail.sh}${font}
funkcje ${if_existing} są w fazie ustawiania
KrySpeQ
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 1
Rejestracja: 09 kwie 2010, 12:56
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 10.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86

Re: Conky - konfigi

Post autor: KrySpeQ » 28 paź 2011, 15:23

Jest to moje pierwsze Conky więc mogą być tam drobne błędy i nie dociągnięcia. (np. brak literki "ą", będę szukał niebawem jakiejś nowej czcionki z polskimi znakami)

Użyte materiały:
czcionka: http://www.dafont.com/alien-league.font
tapeta: http://interfacelift.com/wallpaper/D943 ... 80x960.jpg

Efekt:
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

use_xft yes
xftfont Monospace:size=8
xftalpha 0.8
text_buffer_size 32768
update_interval 2
total_run_times 0
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
double_buffer yes
minimum_size 250
maximum_width 100
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 0
border_margin 5
border_width 0
default_color white
own_window_colour white
alignment top_left
gap_x 30
gap_y 100
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
use_spacer none


TEXT
${color #d2d2d2}
${font Alien League:size=70}$alignc${time %H}$font
${voffset -10}${font Alien League:size=70}$alignc${time %M}$font
$hr
${font Alien League:size=15}${alignc}${time %e %m %G}
${font Alien League:size=20}${alignc}${time %A}$font
${voffset -5}${hr 1}
${font Alien League}${alignc}Uptime: ${uptime}$font
${font Alien League}CPU: ${cpu}$Font
${font Alien League}RAM: ${mem}$font
${font Alien League}RAM: ${memmax}$font
${font Alien League}HDDU: ${fs_used}$font
${font Alien League}HDDF: ${fs_free}$font
${font Alien League}Up: ${upspeed eth0}$font
${font Alien League}Down: ${downspeed eth0}$font
Awatar użytkownika
yahoob3
Wytworny Kaczor
Wytworny Kaczor
Posty: 402
Rejestracja: 01 lip 2013, 20:28
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Cinnamon
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Conky, czyli jak można monitorować komputer (zrzut i conf)

Post autor: yahoob3 » 11 sie 2015, 19:01

Mój Conky wygląda następująco:
Obrazek
Ubuntu wyposażyłem w analogiczny - różnią się tylko kolorami :)

Config:

Kod: Zaznacz cały

# Window
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 1
own_window_class Conky
own_window_type dock #dock #normal
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
background yes

# Graphics
double_buffer yes
use_spacer right # yes is NOT an option - left right or none
override_utf8_locale yes
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans Mono:bold:size=9
xftalpha 1.0
update_interval 2
#uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
stippled_borders 0
border_inner_margin 0
border_width 0
default_outline_color black
default_shade_color black
draw_borders no
draw_graph_borders no
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_shades no # shadecolor black

# Colors
default_color DCDCDC #Gainsboro
color0 FFFFF0 #Ivory
color1 FFA07A #LightSalmon
color2 FF8C00 #Darkorange
color3 7FFF00 #Chartreuse
color4 585858 #LightSlateGrey 778899
color5 FFFFFF #NavajoWhite
color6 00BFFF #DeepSkyBlue
#	colours below used by colorize script
color7 48D1CC #MediumTurquoise
color8 FFFF00 #Yellow
color9 276319 #MINT Green

text_buffer_size 1028 # 256 is minimum
no_buffers yes # Subtract file system buffers from used memory?
short_units yes
pad_percents 2
top_name_width 200

max_specials 1024
max_user_text 1000000

# Layout
#alignment top_right #Aligned position on screen: tl, tr, tm, bl, br, bm, ml, mr
gap_x 1190
gap_y 5
imlib_cache_size 0
# Minimum size of text area
minimum_size 2 5
maximum_width 175

TEXT
${goto 15}${font dodger:bold:size=10}${color4}  YB3-RAFAELA${color}${font}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}
Host${goto 100}$nodename
Działa od${goto 100}$uptime_short
Jądro${font dodger:bold:size=7}${goto 47}${color2}$kernel${color}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}${font}
${goto 0}${color9}${font dodger:bold:size=8}Sieć${goto 80}eth0${goto 120}wlan0${color}${font}
${goto 0}${font dodger:size=8}Ściąganie${goto 88}${downspeed eth0}${goto 135}${downspeed wlan0}
${goto 0}Wysyłanie${goto 88}${upspeed eth0}${goto 135}${upspeed wlan0}
${goto 0}Ściągnięte${goto 88}${totaldown eth0}${goto 135}${totaldown wlan0}
${goto 0}Wysłane${goto 88}${totalup eth0}${goto 135}${totalup wlan0}

${GOTO 0}${voffset -8}${font dodger:bold:size=8}Zew.IP:${goto 70}${color2}${execi 900 wget http://checkip.dyndns.org -q -O - | sed 's/.*ss:\ //;s/<\/b.*//'}${color}
${GOTO 0}${voffset 3}Przepust.: ${goto 80}${color2}${wireless_bitrate wlan0}${color}
${GOTO 0}IP-LAN:${GOTO 70}${color2}${addr eth0}${color}
${GOTO 0}IP-WLAN:${GOTO 70}${color2}${addr wlan0}${color}
${goto 0}${color4}${wireless_link_bar 17,170 wlan0}${color}
${voffset -23}${goto 10}${font dodger:size=8}Sygnał WiFi
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}
${GOTO 0}${color9}${font dodger:bold:size=8}Zużycie zasobów${color}${font}
${GOTO 2}${color}CPU0: ${color2}${cpu cpu0}% ${goto 70}${color4}${cpubar cpu0 10}
${GOTO 2}${color}CPU1: ${color2}${cpu cpu1}% ${goto 70}${color4}${cpubar cpu1 10}
${GOTO 0}${color4}${membar 17}${color}${GOTO 2}${voffset -10}RAM: ${memperc}% - ${mem}
${GOTO 0}${color4}${swapbar 17}${color}${GOTO 2}${voffset -10}SWAP: ${swapperc}% - ${swap}
${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /}${color}${GOTO 2}${voffset -10}System: ${fs_used_perc /}% / ${fs_size /}
${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /home}${color}${GOTO 2}${voffset -10}Home: ${fs_used_perc /home}% / ${fs_size /home}
${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /windows}${color}${GOTO 2}${voffset -10}Magazyn: ${fs_used_perc /windows}% / ${fs_size /windows}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}
${goto 0}${color9}${font dodger:bold:size=8}Nazwa${goto 80}CPU${goto 130}MEM${color}${font}
${goto 0}${font dodger:size=7}${color}${top name 1}${goto 80}${top cpu 1}${goto 130}${top mem 1}
${goto 0}${top name 2}${goto 80}${top cpu 2}${goto 130}${top mem 2}
${goto 0}${top name 3}${goto 80}${top cpu 3}${goto 130}${top mem 3}
#${goto 0}${top name 4}${goto 80}${top cpu 4}${goto 130}${top mem 4}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}${font}
${GOTO 0}${font dodger:bold:size=7}${color9}Temperatura${color}
${GOTO 0}CPU0:${GOTO 100}${color2}${exec sensors|grep 'Core 0:'|cut -f2 -d '+'|cut -f1 -d'.'} ºC ${color}
${GOTO 0}CPU1:${GOTO 100}${color2}${exec sensors|grep 'Core 1:'|cut -f2 -d '+'|cut -f1 -d'.'} ºC${color}
${GOTO 0}DYSK:${GOTO 100}${color2}${execi 1 /home/jw/.conky_script_hddtemp} ºC${color}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}${font dodger:size=7}
${if_running audacious}${execi 2 ~/.conky_audacious}${if_running radiotray}RadioTray:${execi 15 qdbus net.sourceforge.radiotray /net/sourceforge/radiotray net.sourceforge.radiotray.getCurrentRadio}
${execi 15 qdbus net.sourceforge.radiotray /net/sourceforge/radiotray getCurrentMetaData| fold -s -w35}
${endif}
Zawartość pliku ".conky_script_hddtemp" (wymaga instalacji i konfiguracji pakietu lm-sensors):

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash
echo "$(nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4)"
Zawartość pliku ".conky_audacious" (nieco okrojony #-ami z wyświetlanych informacji):

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash

#variable declarations
check=`audtool --current-song`

playback_status=`audtool --playback-status`

aud="Audacious:"
#status=`audtool --playback-status`
title=`audtool --current-song`
artist=`audtool --current-song-tuple-data artist`
#album=`audtool --current-song-tuple-data album`
#year=`audtool --current-song-tuple-data year`
#track_no=`audtool --current-song-tuple-data track-number`
#track_length=`audtool --current-song-length`

#conditional statments starts
if [ "${check}" == "No song playing." ]; #Check if audacious is running
then
  echo " "
  
elif [ "${playback_status}" == "paused" -o "${playback_status}" == "stopped" ]; #Check for 'paused' and 'stopped' state
then
  echo ${aud} ${status}
  
  
else #..:Music informations:..#
#  echo ${aud} ${status} 
  echo "Title:" ${title}
  echo "Artist:" ${artist}
#  echo "Album:" ${album}
#  echo "Year:" ${year}
#  echo "Track No:" ${track_no}
#  echo "Track Length:" ${track_length}
fi
Mint 18.3 Cinnamon, kern. 4.10; 64-bit na: Lenovo G500S z CPU Pent. 2020M 2.4 GHz*2; 6 GB RAM; GPU Intel+GeForce 720M; LU#586742
Awatar użytkownika
ABCD
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 87
Rejestracja: 31 lip 2011, 16:59
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: WindowMaker
Architektura: x86_64

Re: Conky - konfigi

Post autor: ABCD » 28 gru 2016, 16:43

michal671 pisze: P.S.
Jak mieć więcej niż jeden config i Conky ?
Conky menager.
Na początku było słowo, sądząc po tym co jest teraz musiało być niecenzuralne.
rrico
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 147
Rejestracja: 22 kwie 2017, 11:32
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 16.04
Środowisko graficzne: MATE
Architektura: x86_64
Lokalizacja: óć-pl

Re: Conky - konfigi

Post autor: rrico » 27 sie 2017, 12:17

Zaczynam zabawę z conky, problem w tym że jestem cienki a większość linków w temacie już zdechła i nie ma podglądu. Nie chcę się bawić w menagera i kilka paneli, wystarczy mi jeden po prawej stronie jakoś sensownie rozpisany w .conkyrc.
Zainstalowałem conky ale konfuguracji do niego jeszcze nie mam. Z grubsza wiem jakie mam oczekiwania (jakie info mi potrzebne), ale nie wiem jak to zrobić. Co byście poradzili na początek? mint 18.2 cinnamon 3.4.
----------------------------------------------------
Ubuntu MATE 16.04.2 LTS x64 (tymczasowo offline) | Składak
Limux Mint 18.2 Mate/Cinnamon x64 (bieżący) | Toshiba Satellite A350
Awatar użytkownika
yahoob3
Wytworny Kaczor
Wytworny Kaczor
Posty: 402
Rejestracja: 01 lip 2013, 20:28
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Cinnamon
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Conky - konfigi

Post autor: yahoob3 » 27 sie 2017, 22:10

Czytaj, analizuj, kombinuj, zmieniaj, klnij... i tak w kółko, aż coś znajdziesz :)
http://forum.linuxmint.pl/index.php?top ... 2#msg59842
Powodzenia
Mint 18.3 Cinnamon, kern. 4.10; 64-bit na: Lenovo G500S z CPU Pent. 2020M 2.4 GHz*2; 6 GB RAM; GPU Intel+GeForce 720M; LU#586742
rrico
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 147
Rejestracja: 22 kwie 2017, 11:32
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 16.04
Środowisko graficzne: MATE
Architektura: x86_64
Lokalizacja: óć-pl

Re: Conky - konfigi

Post autor: rrico » 28 sie 2017, 08:24

Czemu ten temat był w offtopie, pewnie dlatego przegapiłem.
Noo, w zasadzie sprytna porada, taka dyplomatyczna ;)
A plan mam taki żeby się poczęstować jakimś configiem i porównać z czystym, może do czegoś dojdę (do szewskiej pasji to na pewno). Albo z kilku kawałków złożyć coś sensownego. Jedyna przeszkoda to czasssssss...
----------------------------------------------------
Ubuntu MATE 16.04.2 LTS x64 (tymczasowo offline) | Składak
Limux Mint 18.2 Mate/Cinnamon x64 (bieżący) | Toshiba Satellite A350
Awatar użytkownika
Tomfoc
Przebojowy Jelonek
Przebojowy Jelonek
Posty: 1924
Rejestracja: 30 lis 2011, 21:14
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Re: Conky - konfigi

Post autor: Tomfoc » 28 sie 2017, 09:57

viewtopic.php?f=238&t=181613&start=20
Zajrzyj do powyższego tematu. Tam znajdziesz wygląd mojego conky i pliki konfiguracyjne. Przerobisz trochę pod siebie i może uznasz, że warte jest zachodu :)
Laptop: Lenovo Ideapad 300, CPU: Intel® Core™ i5-6200U CPU @ 2.30GHz × 4, GPU: Intel® HD Graphics 520 (Skylake GT2), RAM: 8 GB, HDD: 500 GB
rrico
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 147
Rejestracja: 22 kwie 2017, 11:32
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 16.04
Środowisko graficzne: MATE
Architektura: x86_64
Lokalizacja: óć-pl

Re: Conky - konfigi

Post autor: rrico » 28 sie 2017, 11:36

Wygląda nieźle, spróbuję go dostosować i wystartować. Nie jestem na unity, nie powienien kolidować z cinnamonem?
----------------------------------------------------
Ubuntu MATE 16.04.2 LTS x64 (tymczasowo offline) | Składak
Limux Mint 18.2 Mate/Cinnamon x64 (bieżący) | Toshiba Satellite A350
Awatar użytkownika
Tomfoc
Przebojowy Jelonek
Przebojowy Jelonek
Posty: 1924
Rejestracja: 30 lis 2011, 21:14
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Re: Conky - konfigi

Post autor: Tomfoc » 28 sie 2017, 12:31

Mam na dysku jeszcze trzy inne dystrybucje Linuksa z Cinnamon - ten sam plik konfiguracyjny wygląda tak samo ładnie :)
Kilka chwil temu zrobiłem zrzut ekranu - Antergos z Cinnamon: Obrazek
Laptop: Lenovo Ideapad 300, CPU: Intel® Core™ i5-6200U CPU @ 2.30GHz × 4, GPU: Intel® HD Graphics 520 (Skylake GT2), RAM: 8 GB, HDD: 500 GB
Awatar użytkownika
yahoob3
Wytworny Kaczor
Wytworny Kaczor
Posty: 402
Rejestracja: 01 lip 2013, 20:28
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Cinnamon
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Conky - konfigi

Post autor: yahoob3 » 28 sie 2017, 13:51

rrico pisze: Noo, w zasadzie sprytna porada, taka dyplomatyczna ;)
Poniekąd, ale nie do końca ;-)
W wątku, który podałem poza zrzutami są też configi (w moim np. i stara i nowa składnia) plus dodatkowe pliki do muzyki i hddemp.
Conky, to chyba trochę jak rosół ;) makaron i przyprawy dodać musisz sam. Mój "powstał" na bazie conky'ego ze Sparky Linux plus wielu zmian drobych, większych.
To, co teraz się wyświetla w zupełności mi wystarczy. Bawiłem się też graficznymi, ale prostota wzięła górę.
A! I to jest Cinnamon.
Mint 18.3 Cinnamon, kern. 4.10; 64-bit na: Lenovo G500S z CPU Pent. 2020M 2.4 GHz*2; 6 GB RAM; GPU Intel+GeForce 720M; LU#586742
rrico
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 147
Rejestracja: 22 kwie 2017, 11:32
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 16.04
Środowisko graficzne: MATE
Architektura: x86_64
Lokalizacja: óć-pl

Re: Conky - konfigi

Post autor: rrico » 29 sie 2017, 08:46

Właśnie chcę coś prostego co by miało: zegar cyfrowy dość duży, system, kernel, cinnamon ver, CPU +temp, GPU +temp, partycje, procesy, UL, DL, ip jedno i drugie (bo nie wiem jak sprawdzić :p), i może mały skrypcik pogodowy jakiś rzetelny bo mam jakiś na razie ale niemiarodajne jest źródło. Wszystko no border i transparent, kolor mono albo max dual, wskaźniki zwykłe cienkie bary. Do rhytmboxa/vlc mam coś osobno także nie musi być przypięte.
Nie pasują mi żadne budziki i okrągłe wskaźniki (np. na gnome-look.org było takich sporo), chcę to wrzucić w jeden prawy panel i żeby nie zajmowało za dużo także niewielka czcionka - to nie ma się rzucać w oczy, ma informować.
Tak z grubsza bym to widział, teraz muszę coś pobrać i przebudować :)
----------------------------------------------------
Ubuntu MATE 16.04.2 LTS x64 (tymczasowo offline) | Składak
Limux Mint 18.2 Mate/Cinnamon x64 (bieżący) | Toshiba Satellite A350
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pogaduchy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości