Strona 1 z 1

kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 07 mar 2019, 21:08
autor: szprott
Witam
Mam oto taki problem uruchamiam przez wine (najnowsza wersja) windowsową aplikacje (projekt ARES aplikacja typu shot to click) program działa poprawnie ale do całkowitego wykorzystania jej możliwość jest potrzebna kamera i tu właśnie problem wine nie widzi kamery ,dodam ze w samym Ubuntu 18.04 kamera działa poprawnie, stąd pytanie jak "zmusić" wine żeby wykrywał kamerę.

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 15 mar 2019, 11:14
autor: mario_7
Ponoć kiedyś mogło zadziałać dodanie ścieżki urządzenia (kamery) jako dysku w Wine. https://www.linuxquestions.org/question ... -a-873968/

Może faktycznie to działa - nie sprawdzałem...

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 15 mar 2019, 18:20
autor: szprott
próbowałem nie działa

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 15 mar 2019, 21:14
autor: mario_7
Uruchom aplikację przez wine z konsoli i pokaż co w terminalu się pojawiło - może będzie tam jakaś wskazówka na temat kamery.

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 17 mar 2019, 18:02
autor: szprott

Kod: Zaznacz cały

wine ARES.exe
001c:fixme:mscoree:parse_supported_runtime sku=L".NETFramework,Version=v4.5" not implemented
001c:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"dependentAssembly" in state 0
001c:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"assemblyIdentity" in state 6
001c:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"bindingRedirect" in state 6
001c:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"dependentAssembly" in state 0
001c:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"assemblyIdentity" in state 6
001c:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"bindingRedirect" in state 6
001c:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"dependentAssembly" in state 0
001c:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"assemblyIdentity" in state 6
001c:fixme:mscoree:ConfigFileHandler_startElement Unknown element L"bindingRedirect" in state 6

Unhandled Exception:
System.TypeLoadException: Could not load type of field 'ServiceLayer.CoreService:wssv' (40) due to: Could not load file or assembly 'websocket-sharp, Version=1.0.2.59611, Culture=neutral, PublicKeyToken=5660b08a1845a91e' or one of its dependencies. assembly:websocket-sharp, Version=1.0.2.59611, Culture=neutral, PublicKeyToken=5660b08a1845a91e type:<unknown type> member:<none>
000f:err:service:process_send_command service protocol error - failed to write pipe!
000f:fixme:service:scmdatabase_autostart_services Auto-start service L"nebula" failed to start: 1053
000f:fixme:service:scmdatabase_autostart_services Auto-start service L"SCDEmu" failed to start: 3
0034:fixme:winmm:MXD_GetControlDetails What should the sw-side mixer controls map to?
0009:err:ole:CoGetClassObject class {82c5ab54-c92c-4d52-aac5-27e25e22604c} not registered
0009:err:ole:CoGetClassObject class {82c5ab54-c92c-4d52-aac5-27e25e22604c} not registered
0009:err:ole:create_server class {82c5ab54-c92c-4d52-aac5-27e25e22604c} not registered
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {82c5ab54-c92c-4d52-aac5-27e25e22604c} could be created for context 0x7
0009:fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33f604,0x00000000), stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B8G8R8A8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B10G10R10A2_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B5G5R5A1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B5G5R5X1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B8G8R8A8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B10G10R10A2_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B5G5R5A1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_HAL, src_format WINED3DFMT_B5G5R5X1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B8G8R8A8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B10G10R10A2_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B5G5R5A1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B5G5R5X1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B8G8R8A8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B10G10R10A2_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B5G5R5A1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_SW, src_format WINED3DFMT_B5G5R5X1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B8G8R8A8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B10G10R10A2_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B5G5R5A1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B5G5R5X1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B8G8R8A8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B8G8R8X8_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B10G10R10A2_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B5G5R5A1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!
0009:fixme:d3d:wined3d_check_device_format_conversion wined3d 0x1594f0, adapter_idx 0, device_type WINED3D_DEVICE_TYPE_REF, src_format WINED3DFMT_B5G5R5X1_UNORM, dst_format WINED3DFMT_B5G6R5_UNORM stub!

***** VIDEOINPUT LIBRARY - 0.1995 - TFW07 *****

0009:fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x442e7cc) stub

***** VIDEOINPUT LIBRARY - 0.1995 - TFW07 *****

0009:err:ole:COMPOBJ_DllList_Add couldn't load in-process dll L"C:\\windows\\system32\\devenum.dll"
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {62be5d10-60eb-11d0-bd3b-00a0c911ce86} could be created for context 0x1
0009:err:ole:COMPOBJ_DllList_Add couldn't load in-process dll L"C:\\windows\\system32\\devenum.dll"
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {62be5d10-60eb-11d0-bd3b-00a0c911ce86} could be created for context 0x1
0009:err:ole:COMPOBJ_DllList_Add couldn't load in-process dll L"C:\\windows\\system32\\devenum.dll"
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {62be5d10-60eb-11d0-bd3b-00a0c911ce86} could be created for context 0x1
0009:err:ole:COMPOBJ_DllList_Add couldn't load in-process dll L"C:\\windows\\system32\\devenum.dll"
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {62be5d10-60eb-11d0-bd3b-00a0c911ce86} could be created for context 0x1
0009:err:ole:COMPOBJ_DllList_Add couldn't load in-process dll L"C:\\windows\\system32\\devenum.dll"
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {62be5d10-60eb-11d0-bd3b-00a0c911ce86} could be created for context 0x1
0009:fixme:d3d:wined3d_query_create Unhandled query type 0x4.
0009:err:ole:COMPOBJ_DllList_Add couldn't load in-process dll L"C:\\windows\\system32\\devenum.dll"
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {62be5d10-60eb-11d0-bd3b-00a0c911ce86} could be created for context 0x1
0009:err:ole:COMPOBJ_DllList_Add couldn't load in-process dll L"C:\\windows\\system32\\devenum.dll"
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {62be5d10-60eb-11d0-bd3b-00a0c911ce86} could be created for context 0x1
0034:fixme:winmm:MXD_SetControlDetails What should the sw-side mixer controls map to?
0009:fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x45de7cc) stub

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 17 mar 2019, 22:11
autor: mario_7
Napisz jeszcze - co rozumiesz przez "najnowsza wersja" wine? Jaki numer?

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 18 mar 2019, 09:08
autor: szprott
sprawdzałem z wine 3.0 i wine 4.0

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 18 mar 2019, 20:59
autor: szprott
w terminalu program juz widzi kamerę ale ulega awarii i się nie uruchamia prawidłowo

Kod: Zaznacz cały

***** VIDEOINPUT LIBRARY - 0.1995 - TFW07 *****

0055:fixme:d3d:state_linepattern_w Setting line patterns is not supported in OpenGL core contexts.
SETUP: Setting up device 0
SETUP: USB Camera-B4.09.24.1
004e:fixme:qcap:fnCaptureGraphBuilder2_FindInterface (0x185d98/0x185d98)->({fb6c4282-0353-11d1-905f-0000c0cc16ba}, {73646976-0000-0010-8000-00aa00389b71}, 0x189188, {c6e13340-30ac-11d0-a18c-00a0c9118956}, 0x33fba4) - workaround stub!
004e:fixme:qcap:fnCaptureGraphBuilder2_FindInterface (0x185d98/0x185d98)->({fb6c4282-0353-11d1-905f-0000c0cc16ba}, {73646976-0000-0010-8000-00aa00389b71}, 0x189188, {c6e13340-30ac-11d0-a18c-00a0c9118956}, 0x49b174c) - workaround stub!
SETUP: Default Format is set to 640 by 480 
SETUP: trying format RGB24 @ 640 by 480
SETUP: Capture callback set
004e:fixme:qcap:fnCaptureGraphBuilder2_RenderStream (0x185d98/0x185d98)->({fb6c4282-0353-11d1-905f-0000c0cc16ba}, {73646976-0000-0010-8000-00aa00389b71}, 0x189188, 0x1898b8, 0x195320) semi-stub!
004e:fixme:qcap:KSP_Get () Not adding a pin with PIN_CATEGORY_PREVIEW
004e:fixme:qcap:KSP_Get () Not adding a pin with PIN_CATEGORY_PREVIEW
004e:fixme:qcap:VfwPin_CheckMediaType (0x189300) stub
ERROR: Could not connect pins - RenderStream()

SETUP: Disconnecting device 0
SETUP: freeing Grabber Callback
004e:fixme:qcap:Unknown_QueryInterface (0x195a18): no interface for {2dd74950-a890-11d1-abe8-00a0c905f375}
004e:fixme:quartz:NullRendererInner_QueryInterface No interface for {56a86897-0ad4-11ce-b03a-0020af0ba770}!
004e:fixme:qcap:unknown_inner_QueryInterface IAMFilterMiscFlags not supported yet!
wine: Unhandled page fault on read access to 0x00000000 at address 0x685dda9d (thread 004e), starting debugger...
0057:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
0057:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 18 mar 2019, 21:42
autor: mario_7
Myślę, że z tym pytaniem należałoby zwrócić się bezpośrednio na forum wine. https://forum.winehq.org/

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 18 mar 2019, 22:25
autor: szprott
pisałem ale odzew prawie zerowy

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 19 mar 2019, 21:26
autor: mario_7
Co zrobiłeś że kamera zaczęła być wykrywana? Na której wersji wine?

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 20 mar 2019, 13:51
autor: szprott
w winecfg zmieniłem reguły ustawień bibliotek qcap i quartz z natywnych na wbudowane , wine 4.0

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 26 mar 2019, 22:33
autor: mario_7
Sprawdzałeś na wine staging?

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 28 mar 2019, 08:22
autor: szprott
bez zmian

Re: kamera usb nie działa w aplikacji wine

: 28 mar 2019, 21:36
autor: mario_7
Do głowy przychodzi mi jeszcze tylko, że można pokombinować z Protonem - może tam to lepiej działa.