HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Tutaj można zadać pytanie, jeśli Linuksa widzi się pierwszy raz w życiu ;)
ribbon94
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 11
Rejestracja: 12 lip 2018, 21:26

HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: ribbon94 » 12 lip 2018, 21:38

witam, mam problem z HTTP ERROR 500 gdy chce wejsc w http://mojastrona//install.php natomiast phpmyadmin działa normalnie jak i http://mojastrona.pl i podstrony tylko ten install.php cos blokuje i juz brakuje mi pomysłów jest to ubuntu 16 apache2 juz tutaj dużo kombinowałem z chmodami nic nie pomogło.
jestem nowicjuszem wiec z góry przepraszam za niesprecyzowanie wszystkiego jeśli jeszcze jakiś log mogę sprawdzić proszę o scieszkę

/var/log/apache2/error.log

Kod: Zaznacz cały

[Thu Jul 12 11:54:40.846274 2018] [:error] [pid 1346] [client 5.184.215.138:4488] PHP Notice: Undefined variable: SQL in /var/www/install.php on line 4
[Thu Jul 12 11:54:40.846319 2018] [:error] [pid 1346] [client 5.184.215.138:4488] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function query() on null in /var/www/install.php:4\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/install.php on line 4
install.php

Kod: Zaznacz cały

<?PHP
//######################## SHOW TICKERS AND NEWS #######################
$time = time();
  $query = $SQL->query("SELECT * FROM `players` ORDER BY `experience` DESC")->fetch();
  $query2 = $SQL->query('SELECT `id`, `name` FROM `players` ORDER BY `id` DESC LIMIT 1;')->fetch();
  $housesfree = $SQL->query('SELECT COUNT(*) FROM `houses` WHERE `owner`=0;')->fetch();
  $housesrented = $SQL->query('SELECT COUNT(*) FROM `houses` WHERE `owner`=1;')->fetch();
  $players = $SQL->query('SELECT COUNT(*) FROM `players` WHERE `id`>0;')->fetch();
  $accounts = $SQL->query('SELECT COUNT(*) FROM `accounts` WHERE `id`>0;')->fetch();
  //$banned = $SQL->query('SELECT COUNT(*) FROM `bans` WHERE `id`>0;')->fetch();
  $guilds = $SQL->query('SELECT COUNT(*) FROM `guilds` WHERE `id`>0;')->fetch();
  ///End Queries ///
    // top kills - guilds
$main_content .= '<div class="NewsHeadline">
  <div class="NewsHeadlineBackground" style="background-image:url(' . $layout_name . '/images/news/newsheadline_background.gif)">
    <table border="0">
      <tr>
        <td style="text-align: center; font-weight: bold;">
          <font color="white">Most powerfull guilds</font>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="4" width="100%">
  <tr>';

foreach($SQL->query('SELECT `g`.`id` AS `id`, `g`.`name` AS `name`,
  `g`.`logo_gfx_name` AS `logo`, COUNT(`g`.`name`) as `frags`
FROM `killers` k
  LEFT JOIN `player_killers` pk ON `k`.`id` = `pk`.`kill_id`
  LEFT JOIN `players` p ON `pk`.`player_id` = `p`.`id`
  LEFT JOIN `guild_ranks` gr ON `p`.`rank_id` = `gr`.`id`
  LEFT JOIN `guilds` g ON `gr`.`guild_id` = `g`.`id`
WHERE `k`.`unjustified` = 1 AND `k`.`final_hit` = 1
  GROUP BY `name`
  ORDER BY `frags` DESC, `name` ASC
  LIMIT 0, 3;') as $guild)
  $main_content .= '    <td style="width: 25%; text-align: center;">
      <a href="?subtopic=guilds&action=show&guild=' . $guild['id'] . '"><img src="guild_image.php?id=' . $guild['id'] . '" width="64" height="64" border="0"/> <br />' . $guild['name'] . '</a><br />' . $guild['frags'] . ' kills
    </td>';

$main_content .= '  </tr>
</table>';
  

  
  $main_content .= '<table bgcolor='.$config['site']['darkborder'].' border=0 cellpadding=4 cellspacing=1 width=100%>
  <tr bgcolor='. $config['site']['vdarkborder'] .'><td align="center" class=white colspan=1><b>Welcome to '.$config['server']['serverName'].'</b></td></tr>
  <tr><td><table border=0 cellpadding=1 cellspacing=1 width=100%>

  <tr bgcolor='. $config['site']['lightborder'] .'><td><center>Last joined us: <a href="?subtopic=characters&name='.urlencode($query2['name']).'">'.$query2['name'].'</a>, player number '.$query2['id'].'. Welcome and wish you a nice game!</center></td></tr>
  <tr bgcolor='. $config['site']['lightborder'] .'><td><center>Currently, the best player on the server is: <a href="index.php?subtopic=characters&name='.urlencode($query['name']).'"> '.$query['name'].'</a> ('.urlencode($query['level']).'). Congratulations!</center></td></tr>
  <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=1 width=100%>
   <tr bgcolor='. $config['site']['lightborder'] .'><td><center><b>Free Houses:</b> '.$housesfree[0].'</center></td>
  <td><center><b>Rented Houses:</b> '.$housesrented[0].'</center></td></tr>   
  <tr bgcolor='. $config['site']['lightborder'] .'><td><center><b>Accounts</b> in database: '.$accounts[0].'</center></td>
  <td><center><b>Players</b> in database: '.$players[0].'</center></td></tr>
  <tr bgcolor='. $config['site']['lightborder'] .'><td><center><b>Banned</b> accounts: '.$banned[0].'</center></td>
  <td><center><b>Guilds</b> in databese: '.$guilds[0].'</center></td></tr>

  </table></td></tr></table>';
if($action == "") {

//show tickers if any in database or not blocked (tickers limit = 0)
$tickers = $SQL->query('SELECT * FROM `z_news_tickers` WHERE hide_ticker != 1 ORDER BY date DESC LIMIT 4;');
$number_of_tickers = 0;
if(is_object($tickers)) {
foreach($tickers as $ticker) {
if(is_int($number_of_tickers / 2))
    $color = "Odd";
else
    $color = "Even";
$tickers_to_add .= '<div id="TickerEntry-'.$number_of_tickers.'" class="Row" onclick=\'TickerAction("TickerEntry-'.$number_of_tickers.'")\'>
 <div class="'.$color.'">
  <div class="NewsTickerIcon" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/news/icon_'.$ticker['image_id'].'.gif);"></div>
  <div id="TickerEntry-'.$number_of_tickers.'-Button" class="NewsTickerExtend" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/general/plus.gif);"></div>
  <div class="NewsTickerText">
   <span class="NewsTickerDate">'.date("j M Y", $ticker['date']).' -</span>
   <div id="TickerEntry-'.$number_of_tickers.'-ShortText" class="NewsTickerShortText">';
//if admin show button to delete (hide) ticker
if($group_id_of_acc_logged >= $config['site']['access_admin_panel']) {
$tickers_to_add .= '<a href="?subtopic=latestnews&action=deleteticker&id='.$ticker['date'].'"><img src="'.$layout_name.'/images/news/delete.png" border="0"></a>';
}
$tickers_to_add .= short_text($ticker['text'], 60).'</div>
   <div id="TickerEntry-'.$number_of_tickers.'-FullText" class="NewsTickerFullText">';
//if admin show button to delete (hide) ticker
if($group_id_of_acc_logged >= $config['site']['access_admin_panel']) {
$tickers_to_add .= '<a href="?subtopic=latestnews&action=deleteticker&id='.$ticker['date'].'"><img src="'.$layout_name.'/images/news/delete.png" border="0"></a>';
}
$tickers_to_add .= $ticker['text'].'</div>
  </div>
 </div>
</div>';
$number_of_tickers++;
}
}

if(!empty($tickers_to_add)) {
//show table with tickers
$news_content .= '<div id="newsticker" class="Box">
  <div class="Corner-tl" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/content/corner-tl.gif);"></div>
  <div class="Corner-tr" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/content/corner-tr.gif);"></div>
  <div class="Border_1" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/content/border-1.gif);"></div>
  <div class="BorderTitleText" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/content/title-background-green.gif);"></div>
  <img class="Title" src="'.$layout_name.'/images/header/headline-newsticker.gif" alt="Contentbox headline">
  <div class="Border_2">
   <div class="Border_3">
    <div class="BoxContent" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/content/scroll.gif);">';
if($group_id_of_acc_logged >= $config['site']['access_admin_panel'])
$news_content .= '<script type="text/javascript">
var showednewticker_state = "0";
function showNewTickerForm()
{
if(showednewticker_state == "0") {
document.getElementById("newtickerform").innerHTML = \'<form action="?subtopic=latestnews&action=newticker" method="post" ><table border="0"><tr><td bgcolor="D4C0A1" align="center"><b>Select icon:</b></td><td><table border="0" bgcolor="F1E0C6"><tr><td><img src="http://otland.net/images/news/icon_0.gif" width="20"></td><td><img src="http://otland.net/images/news/icon_1.gif" width="20"></td><td><img src="http://otland.net/images/news/icon_2.gif" width="20"></td><td><img src="http://otland.net/images/news/icon_3.gif" width="20"></td><td><img src="http://otland.net/images/news/icon_4.gif" width="20"></td></tr><tr><td><input type="radio" name="icon_id" value="0" checked="checked"></td><td><input type="radio" name="icon_id" value="1"></td><td><input type="radio" name="icon_id" value="2"></td><td><input type="radio" name="icon_id" value="3"></td><td><input type="radio" name="icon_id" value="4"></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center" bgcolor="D4C0A1"><b>New<br>ticker<br>text:</b></td><td bgcolor="F1E0C6"><textarea name="new_ticker" rows="3" cols="45"></textarea></td></tr><tr><td><div class="BigButton" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton.gif)" ><div onMouseOver="MouseOverBigButton(this);" onMouseOut="MouseOutBigButton(this);" ><div class="BigButtonOver" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton_over.gif);" ></div><input class="ButtonText" type="image" name="Submit" alt="Submit" src="'.$layout_name.'/images/buttons/_sbutton_submit.gif" ></div></div></form><div class="BigButton" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton.gif)" ><div onMouseOver="MouseOverBigButton(this);" onMouseOut="MouseOutBigButton(this);" ><div class="BigButtonOver" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton_over.gif);" ></div><img class="ButtonText" id="AddTicker" src="'.$layout_name.'/images/buttons/_sbutton_cancel.gif" onClick="showNewTickerForm()" alt="AddTicker" /></div></div></td></tr></table>\';
document.getElementById("jajo").innerHTML = \'\';
showednewticker_state = "1";
}
else {
document.getElementById("newtickerform").innerHTML = \'\';
document.getElementById("jajo").innerHTML = \'<div class="BigButton" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton.gif)" ><div onMouseOver="MouseOverBigButton(this);" onMouseOut="MouseOutBigButton(this);" ><div class="BigButtonOver" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton_over.gif);" ></div><img class="ButtonText" id="AddTicker" src="'.$layout_name.'/images/buttons/addticker.gif" onClick="showNewTickerForm()" alt="AddTicker" /></div></div>\';
showednewticker_state = "0";
}
}
</script><div id="newtickerform"></div><div id="jajo"><div class="BigButton" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton.gif)" ><div onMouseOver="MouseOverBigButton(this);" onMouseOut="MouseOutBigButton(this);" ><div class="BigButtonOver" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton_over.gif);" ></div><img class="ButtonText" id="AddTicker" src="'.$layout_name.'/images/buttons/addticker.gif" onClick="showNewTickerForm()" alt="AddTicker" /></div></div></div><hr/>';
//add tickers list
$news_content .= $tickers_to_add;
//koniec
$news_content .= '</div>
   </div>
  </div>
  <div class="Border_1" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/content/border-1.gif);"></div>
  <div class="CornerWrapper-b"><div class="Corner-bl" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/content/corner-bl.gif);"></div></div>
  <div class="CornerWrapper-b"><div class="Corner-br" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/content/corner-br.gif);"></div></div>
 </div>';
}
}
//##################### ADD NEW TICKER #####################
if($action == "newticker") {
if($group_id_of_acc_logged >= $config['site']['access_tickers']) {
$ticker_text = stripslashes(trim($_POST['new_ticker']));
$ticker_icon = (int) $_POST['icon_id'];
if(empty($ticker_text)) {
$main_content .= 'You can\'t add empty ticker.';
}
else
{
if(empty($ticker_icon)) {
$ticker_icon = 0;
}
$SQL->query('INSERT INTO '.$SQL->tableName('z_news_tickers').' (date, author, image_id, text, hide_ticker) VALUES ('.$SQL->quote($time).', '.$account_logged->getId().', '.$ticker_icon.', '.$SQL->quote($ticker_text).', 0)');
$main_content .= '<center><h2><font color="red">Added new ticker:</font></h2></center><hr/><div id="newsticker" class="Box"><div id="TickerEntry-1" class="Row" onclick=\'TickerAction("TickerEntry-1")\'>
 <div class="Odd">
  <div class="NewsTickerIcon" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/news/icon_'.$ticker['image_id'].'.gif);"></div>
  <div id="TickerEntry-1-Button" class="NewsTickerExtend" style="background-image: url('.$layout_name.'/images/general/plus.gif);"></div>
  <div class="NewsTickerText">
   <span class="NewsTickerDate">'.date("j M Y", $time).' -</span>
   <div id="TickerEntry-1-ShortText" class="NewsTickerShortText">';
$main_content .= '<a href="?subtopic=latestnews&action=deleteticker&id='.$time.'"><img src="'.$layout_name.'/images/news/delete.png" border="0"></a>';
$main_content .= short_text($ticker_text, 60).'</div>
   <div id="TickerEntry-1-FullText" class="NewsTickerFullText">';
$main_content .= '<a href="?subtopic=latestnews&action=deleteticker&id='.$time.'"><img src="'.$layout_name.'/images/news/delete.png" border="0"></a>';
$main_content .= $ticker_text.'</div>
  </div>
 </div>
</div></div><hr/>';
}
}
else
{
$main_content .= 'You don\'t have admin rights. You can\'t add new ticker.';
}
$main_content .= '<form action="?subtopic=latestnews" METHOD=post><div class="BigButton" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton.gif)" ><div onMouseOver="MouseOverBigButton(this);" onMouseOut="MouseOutBigButton(this);" ><div class="BigButtonOver" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton_over.gif);" ></div><input class="ButtonText" type="image" name="Back" alt="Back" src="'.$layout_name.'/images/buttons/_sbutton_back.gif" ></div></div></form>';
}
//#################### DELETE (HIDE only!) TICKER ############################
if($action == "deleteticker") {
if($group_id_of_acc_logged >= $config['site']['access_tickers']) {
header("Location: ");
$date = (int) $_REQUEST['id'];
$SQL->query('UPDATE '.$SQL->tableName('z_news_tickers').' SET hide_ticker = 1 WHERE '.$SQL->fieldName('date').' = '.$date.';');
$main_content .= '<center>News tickets with <b>date '.date("j F Y, g:i a", $date).'</b> has been deleted.<form action="?subtopic=latestnews" METHOD=post><div class="BigButton" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton.gif)" ><div onMouseOver="MouseOverBigButton(this);" onMouseOut="MouseOutBigButton(this);" ><div class="BigButtonOver" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton_over.gif);" ></div><input class="ButtonText" type="image" name="Back" alt="Back" src="'.$layout_name.'/images/buttons/_sbutton_back.gif" ></div></div></form></center>';
}
else
{
$main_content .= '<center>You don\'t have admin rights. You can\'t delete tickers.<form action="?subtopic=latestnews" METHOD=post><div class="BigButton" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton.gif)" ><div onMouseOver="MouseOverBigButton(this);" onMouseOut="MouseOutBigButton(this);" ><div class="BigButtonOver" style="background-image:url('.$layout_name.'/images/buttons/sbutton_over.gif);" ></div><input class="ButtonText" type="image" name="Back" alt="Back" src="'.$layout_name.'/images/buttons/_sbutton_back.gif" ></div></div></form></center>';
}
}
if($group_id_of_acc_logged >= $config['site']['access_admin_panel']){$main_content .= '<a href="?subtopic=forum&action=new_topic&section_id=1">Add new news</a>';}
$zapytanie = $SQL->query("SELECT `z_forum`.`post_topic`, `z_forum`.`author_guid`, `z_forum`.`post_date`, `z_forum`.`post_text`, `z_forum`.`id`, `z_forum`.`replies`, `players`.`name` FROM `z_forum`, `players` WHERE `section` = '1' AND `z_forum`.`id` = `first_post` AND `players`.`id` = `z_forum`.`author_guid` ORDER BY `post_date` DESC LIMIT 6;")->fetchAll();
foreach ($zapytanie as $row)
{
     $BB = array(
    '/\[b\](.*?)\[\/b\]/is' => '<strong>$1</strong>',
    '/\[quote\](.*?)\[\/quote\]/is' => '<table cellpadding="0" style="background-color: #c4c4c4; width: 480px; border-style: dotted; border-color: #007900; border-width: 2px"><tr><td>$1</td></tr></table>',
    '/\[u\](.*?)\[\/u\]/is' => '<u>$1</u>',
    '/\[i\](.*?)\[\/i\]/is' => '<i>$1</i>',
    '/\[url](.*?)\[\/url\]/is' => '<a href=$1>$1</a>',
    '/\[img\](.*?)\[\/img\]/is' => '<img src=$1 alt=$1 />',
    '/\[player\](.*?)\[\/player\]/is' => '<a href='.$server['ip'].'?subtopic=characters&amp;name=$1>$1</a>',
    '/\[code\](.*?)\[\/code\]/is' => '<div dir="ltr" style="margin: 0px;padding: 2px;border: 1px inset;width: 500px;height: 290px;text-align: left;overflow: auto"><code style="white-space:nowrap">$1</code></div>'
    );
    $message = preg_replace(array_keys($BB), array_values($BB), nl2br($row['post_text']));
    $main_content .= '<div class=\'NewsHeadline\'>
    <div class=\'NewsHeadlineBackground\' style=\'background-image:url('.$layout_name.'/images/news/newsheadline_background.gif)\'>
    <table border=0><tr><td><img src="'.$layout_name.'/images/news/icon_1.gif" class=\'NewsHeadlineIcon\' alt=\'\' />
    </td><td><font color="'.$layout_ini['news_title_color'].'">'.date('d.m.y H:i:s', $row['post_date']).' - <b>'.$row['post_topic'].'</b></font></td></tr></table>
    </div>
    </div>
    <table style=\'clear:both\' border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=\'100%\'><tr>
    <td><img src="'.$layout_name.'/images/global/general/blank.gif" width=10 height=1 border=0 alt=\'\' /></td>';
    if($group_id_of_acc_logged >= $config['site']['access_admin_panel'])
    {
      $main_content .='<td width="100%">'.$message.'<br><h6><i>Posted by </i><font color="green">'.$row['name'].'</font></h6><p align="right"><a href="?subtopic=forum&action=remove_post&id='.$row['id'].'"><font color="red">[Delete this news]</font></a> <a href="?subtopic=forum&action=edit_post&id='.$row['id'].'"><font color="green">[Edit this news]</font></a>   <a href="?subtopic=forum&action=show_thread&id='.$row['id'].'">Comments: '.$row['replies'].'</a></p>';
    }
    else    
    {
      $main_content .='<td width="100%">'.$message.'<br><h6><i>Posted by </i><font color="green">'.$row['name'].'</font></h6><p align="right"><a href="?subtopic=forum&action=show_thread&id='.$row['id'].'">Comments: '.$row['replies'].'</a></p>';    
    }
    $main_content .= '</td>
    <td><img src="'.$layout_name.'/images/global/general/blank.gif" width=10 height=1 border=0 alt=\'\' /></td>
    </tr></table>';
}
ini_set('display_errors', 1);

?>
będę wdzięczny za jakieś pomysły

Pozdrawiam
Awatar użytkownika
mario_7
Administrator
Administrator
Posty: 7650
Rejestracja: 30 sie 2006, 13:11
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Re: HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: mario_7 » 12 lip 2018, 22:03

Ten plik nie wygląda jakby miał być wołany bezpośrednio. To raczej jest skrypt "includowany" przez coś innego.
Czytelnia - poczytaj, Google - poszukaj
ribbon94
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 11
Rejestracja: 12 lip 2018, 21:26

Re: HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: ribbon94 » 12 lip 2018, 22:19

tak on jest "includowany" przez /var/www/config/confing.ini

Kod: Zaznacz cały

install = "yes"

server_path = "/home/otserv/"

signatures = "1"
i nie wiem czy to nie ma cos wspolnego z

Kod: Zaznacz cały

<Directory /var/www/>
	Options Indexes FollowSymLinks
	AllowOverride None
	Require all granted
</Directory>
ale wkoncu tutaj wszystko działa tylko nie ten install.php

moze tutaj tez cos z tym .httacces chodzi ale tego jeszcze do końca nie rozumiem.
ribbon94
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 11
Rejestracja: 12 lip 2018, 21:26

Re: HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: ribbon94 » 12 lip 2018, 22:21

dodam ze od początku mam coś z tymi dostępami http wiem ze to sie wiąże z apache2 ale nie wiem jak o zrobic aby wszystko w var/www chodziło poprawnie

apache2.conf tak wygląda

Kod: Zaznacz cały

# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/content/2.4/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian specific
# hints.
#
#
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as easy as
# possible.

# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#
#	/etc/apache2/
#	|-- apache2.conf
#	|	`-- ports.conf
#	|-- mods-enabled
#	|	|-- *.load
#	|	`-- *.conf
#	|-- conf-enabled
#	|	`-- *.conf
# 	`-- sites-enabled
#	 	`-- *.conf
#
#
# * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the pieces
#  together by including all remaining configuration files when starting up the
#  web server.
#
# * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
#  supposed to determine listening ports for incoming connections which can be
#  customized anytime.
#
# * Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/
#  directories contain particular configuration snippets which manage modules,
#  global configuration fragments, or virtual host configurations,
#  respectively.
#
#  They are activated by symlinking available configuration files from their
#  respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our
#  helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite and a2enconf/a2disconf. See
#  their respective man pages for detailed information.
#
# * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in
#  the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
#  /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not
#  work with the default configuration.


# Global configuration
#

#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/content/2.4/mod/core.html#mutex>);
# you will save yourself a lot of trouble.
#
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#
#ServerRoot "/etc/apache2"

#
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
#
Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default

#
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
#
PidFile ${APACHE_PID_FILE}

#
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
#
Timeout 300

#
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
#
KeepAlive On

#
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
#
MaxKeepAliveRequests 100

#
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
#
KeepAliveTimeout 5


# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}

#
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
#
HostnameLookups Off

# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
#
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

#
# LogLevel: Control the severity of messages logged to the error_log.
# Available values: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the log level for particular modules, e.g.
# "LogLevel info ssl:warn"
#
LogLevel warn

# Include module configuration:
IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf

# Include list of ports to listen on
Include ports.conf


# Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
# not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
# The former is used by web applications packaged in Debian,
# the latter may be used for local directories served by the web server. If
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
<Directory />
	Options FollowSymLinks
	AllowOverride None
	Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
	AllowOverride None
	Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/>
	Options Indexes FollowSymLinks
	AllowOverride None
	Require all granted
</Directory>

#<Directory /srv/>
#	Options Indexes FollowSymLinks
#	AllowOverride None
#	Require all granted
#</Directory>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives. See also the AllowOverride
# directive.
#
AccessFileName .htaccess

#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
#
<FilesMatch "^\.ht">
	Require all denied
</FilesMatch>


#
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive.
#
# These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
# (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
# requested file), because the latter makes it impossible to detect partial
# requests.
#
# Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not recommended.
# Use mod_remoteip instead.
#
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.

# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf

# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
ServerName 127.0.0.1
Awatar użytkownika
mario_7
Administrator
Administrator
Posty: 7650
Rejestracja: 30 sie 2006, 13:11
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Re: HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: mario_7 » 12 lip 2018, 22:34

Chyba się nie zrozumieliśmy. Chodziło mi o to, że jakiś inny plik .php "wciąga" ten plik install.php i wykonuje jego zawartość.

Błąd, który otrzymujesz jest zdecydowanie poprawny - w kodzie w pliku install.php są odwołania do zmiennych, które nie istnieją w języku PHP - czyli są zapewne zdefiniowane w "skrypcie-rodzicu", który wciąga do siebie install.php. To właśnie ten "skrypt-rodzic" powinieneś wywołać w przeglądarce.
Czytelnia - poczytaj, Google - poszukaj
ribbon94
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 11
Rejestracja: 12 lip 2018, 21:26

Re: HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: ribbon94 » 12 lip 2018, 22:44

wiec gdzie znajdę dokładniejszy log lub który z plików pokazać aby jakoś rozwiązać ten problem
ten plik install.php dodaje tylko table do MySQL jednorazowo później się go wyłącza

na

Kod: Zaznacz cały

install = "no"

server_path = "/home/otserv/"

signatures = "1"
bo gdy dodaje manualnie tabele do MySQL bez instalacji tabele się nie dodają
ribbon94
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 11
Rejestracja: 12 lip 2018, 21:26

Re: HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: ribbon94 » 15 lip 2018, 12:00

jakies pomysły?
Awatar użytkownika
kobrawerde
Wytworny Kaczor
Wytworny Kaczor
Posty: 482
Rejestracja: 10 wrz 2006, 16:00
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: MATE
Architektura: x86_64

Re: HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: kobrawerde » 15 lip 2018, 12:27

Pewnie ciężko będzie pomóc bo to temat dla zaawansowanych ... może google podpowie musisz szukać ale raczej po angielsku :-)
https://www.google.pl/search?ei=UyBLW-b ... -ck4_dsMyk
http://collabtive.o-dyn.de/forum/viewto ... 11&t=19073
Ostatnio zmieniony 15 lip 2018, 14:58 przez kobrawerde, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
jacekalex
Gibki Gibbon
Gibki Gibbon
Posty: 4073
Rejestracja: 17 cze 2007, 02:54
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: MATE
Architektura: x86_64

Re: HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: jacekalex » 15 lip 2018, 13:53

Od jakiego skryptu PHP jest ten install.php?

Może z autorami tego skryptu php się skonsultujesz, jeżeli ich soft powoduje blędy.
Projekty takie jak Wordpress czy Phpmyadmin mają dokumentację i fora lub listy mailingowe do zglaszania problemów i szukania pomocy.
Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Komputer jest jak klimatyzacja - gdy otworzysz okna, robi się bezużyteczny...
Linux User #499936
Inny OS: Gentoo Linux :)
ribbon94
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 11
Rejestracja: 12 lip 2018, 21:26

Re: HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: ribbon94 » 15 lip 2018, 18:00

a możne to być związane z tym ze to jest skrypt przeznaczony do php5 a mam zainstalowany 7.0 bo przy php5 na Ubuntu 16.04 jakieś błędy cały czas występują
Awatar użytkownika
mario_7
Administrator
Administrator
Posty: 7650
Rejestracja: 30 sie 2006, 13:11
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Re: HTTP ERROR 500 /phpmyadmin działa normalnie

Post autor: mario_7 » 15 lip 2018, 21:59

Ten plik config.init, o którym ciągle piszesz nie ma żadnego związku z plikiem install.php
Plik install.php jest fragmentem jakiegoś większego skryptu i nie będzie działał samodzielnie na żadnej wersji php.

Z dokumentacji albo od autora skryptu powinieneś dowiedzieć się jak ten skrypt "zainstalować". Próba uruchomienia pliku install.php bezpośrednio nigdy się nie powiedzie.
Czytelnia - poczytaj, Google - poszukaj
ODPOWIEDZ

Wróć do „Przedszkole Linuksa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości