błąd przetwarzania pakietu mariadb-server-10.3

Instalacja i konfiguracja oprogramowania sieciowego.
mati12
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 4
Rejestracja: 23 paź 2018, 10:22
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: Brak
Architektura: x86_64

błąd przetwarzania pakietu mariadb-server-10.3

Post autor: mati12 » 26 paź 2018, 21:32

Uczę się ubuntu server 18.04 i nie mogę wygrać z takimi błędami.

Kod: Zaznacz cały

rwer_www:~$ sudo apt install mariadb-server
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności    
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
The following additional packages will be installed:
 galera-3 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmysqlclient20 libreadline5
 libterm-readkey-perl mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3
 mariadb-common mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 socat
Sugerowane pakiety:
 libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl mailx
 mariadb-test tinyca
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 galera-3 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmysqlclient20 libreadline5
 libterm-readkey-perl mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3
 mariadb-common mariadb-server mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3
 socat
0 aktualizowanych, 13 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 1 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 20,2 MB/22,3 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 186 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] T
Pobieranie:1 http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic/main arm64 mariadb-common all 1:10.3.10+maria~bionic [3 492 B]
Pobieranie:2 http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic/main amd64 galera-3 amd64 25.3.24-bionic [8 208 kB]
Pobieranie:3 http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic/main amd64 mariadb-client-core-10.3 amd64 1:10.3.10+maria~bionic [757 kB]
Pobieranie:4 http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic/main amd64 mariadb-client-10.3 amd64 1:10.3.10+maria~bionic [1 136 kB]
Pobieranie:5 http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic/main amd64 mariadb-server-core-10.3 amd64 1:10.3.10+maria~bionic [5 767 kB]
Pobieranie:6 http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic/main amd64 mariadb-server-10.3 amd64 1:10.3.10+maria~bionic [4 307 kB]
Pobieranie:7 http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic/main arm64 mariadb-server all 1:10.3.10+maria~bionic [3 148 B]
Pobrano 20,2 MB w 26s (765 kB/s)                        
Prekonfiguracja pakietów ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mariadb-common.
(Odczytywanie bazy danych ... 126349 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../0-mariadb-common_1%3a10.3.10+maria~bionic_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu mariadb-common (1:10.3.10+maria~bionic) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu galera-3.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../1-galera-3_25.3.24-bionic_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu galera-3 (25.3.24-bionic) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdbi-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../2-libdbi-perl_1.640-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libdbi-perl (1.640-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreadline5:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../3-libreadline5_5.2+dfsg-3build1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreadline5:amd64 (5.2+dfsg-3build1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mariadb-client-core-10.3.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../4-mariadb-client-core-10.3_1%3a10.3.10+maria~bionic_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu mariadb-client-core-10.3 (1:10.3.10+maria~bionic) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mariadb-client-10.3.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../5-mariadb-client-10.3_1%3a10.3.10+maria~bionic_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu mariadb-client-10.3 (1:10.3.10+maria~bionic) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mariadb-server-core-10.3.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../6-mariadb-server-core-10.3_1%3a10.3.10+maria~bionic_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu mariadb-server-core-10.3 (1:10.3.10+maria~bionic) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu socat.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../7-socat_1.7.3.2-2ubuntu2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu socat (1.7.3.2-2ubuntu2) ...
Konfigurowanie pakietu mariadb-common (1:10.3.10+maria~bionic) ...

Plik konfiguracyjny "/etc/mysql/mariadb.cnf"
 ==> Usunięty (przez administratora lub skrypt) po zainstalowaniu.
 ==> Twórca pakietu zamieścił zaktualizowaną wersję.
  Należy wybrać jedno z pośród wymienionych poniżej działań:
  Y lub I : zainstalowanie wersji opiekuna pakietu
  N lub O : zachowanie bieżącej wersji
   D   : pokazanie różnic pomiędzy wersjami pliku
   Z   : uruchomienie powłoki w celu zbadania sytuacji
 Domyślnym działaniem jest zachowanie bieżącej wersji.
*** mariadb.cnf (Y/I/N/O/D/Z) [domyślnie=N] ? 
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mariadb-server-10.3.
(Odczytywanie bazy danych ... 126696 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../mariadb-server-10.3_1%3a10.3.10+maria~bionic_amd64.deb ...
/var/lib/mysql: found previous version 10.1
Rozpakowywanie pakietu mariadb-server-10.3 (1:10.3.10+maria~bionic) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmysqlclient20:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libmysqlclient20_5.7.24-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libmysqlclient20:amd64 (5.7.24-0ubuntu0.18.04.1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdbd-mysql-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libdbd-mysql-perl_4.046-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libdbd-mysql-perl (4.046-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libterm-readkey-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libterm-readkey-perl_2.37-1build1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libterm-readkey-perl (2.37-1build1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mariadb-server.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../mariadb-server_1%3a10.3.10+maria~bionic_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu mariadb-server (1:10.3.10+maria~bionic) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu ureadahead (0.100.0-20)...
Konfigurowanie pakietu socat (1.7.3.2-2ubuntu2) ...
Konfigurowanie pakietu libterm-readkey-perl (2.37-1build1) ...
Konfigurowanie pakietu mariadb-server-core-10.3 (1:10.3.10+maria~bionic) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.27-3ubuntu1)...
Konfigurowanie pakietu galera-3 (25.3.24-bionic) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (237-3ubuntu10.3)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.3-2ubuntu0.1)...
Konfigurowanie pakietu libmysqlclient20:amd64 (5.7.24-0ubuntu0.18.04.1) ...
Konfigurowanie pakietu libreadline5:amd64 (5.2+dfsg-3build1) ...
Konfigurowanie pakietu libdbi-perl (1.640-1) ...
Konfigurowanie pakietu mariadb-client-core-10.3 (1:10.3.10+maria~bionic) ...
Konfigurowanie pakietu mariadb-client-10.3 (1:10.3.10+maria~bionic) ...
Konfigurowanie pakietu libdbd-mysql-perl (4.046-1) ...
Konfigurowanie pakietu mariadb-server-10.3 (1:10.3.10+maria~bionic) ...
Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld ...
Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/default/mysql ...
Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/init.d/mysql ...
Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/logrotate.d/mysql-server ...
Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/mysql/debian-start ...
Job for mysql.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
● mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
  Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql; generated)
  Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2018-10-26 19:28:34 UTC; 8ms ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 25718 ExecStart=/etc/init.d/mysql start (code=exited, status=1/FAILURE)
  Tasks: 40 (limit: 4660)
  CGroup: /system.slice/mysql.service
      ├─25751 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
      └─25812 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/lib/mysql/serwer_www.err --pid-file=serwer_www.pid

paź 26 19:28:03 serwer_www mysql[25718]: * /etc/init.d/mysql: WARNING: /etc/mysql/my.cnf cannot be read. See README.Debian.gz
paź 26 19:28:03 serwer_www /etc/init.d/mysql[25732]: WARNING: /etc/mysql/my.cnf cannot be read. See README.Debian.gz
paź 26 19:28:03 serwer_www mysql[25718]: * Starting MariaDB database server mysqld
paź 26 19:28:34 serwer_www /etc/init.d/mysql[26121]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
paź 26 19:28:34 serwer_www /etc/init.d/mysql[26121]: /usr/bin/mysqladmin: unknown variable 'plugin-load-add=auth_socket.so'
paź 26 19:28:34 serwer_www mysql[25718]:  ...fail!
paź 26 19:28:34 serwer_www /etc/init.d/mysql[26121]: 
paź 26 19:28:34 serwer_www systemd[1]: mysql.service: Control process exited, code=exited status=1
paź 26 19:28:34 serwer_www systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
paź 26 19:28:34 serwer_www systemd[1]: Failed to start LSB: Start and stop the mysql database server daemon.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu mariadb-server-10.3 (--configure):
 installed mariadb-server-10.3 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu mariadb-server:
 mariadb-server zależy od mariadb-server-10.3 (>= 1:10.3.10+maria~bionic); jednakże:
 Pakiet mariadb-server-10.3 nie jest jeszcze skonfigurowany.

dpkg: błąd przetwarzania pakietu mariadb-server (--configure):
 problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.27-3ubuntu1)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu ureadahead (0.100.0-20)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (237-3ubuntu10.3)...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 mariadb-server-10.3
 mariadb-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
mati12@serwer_www:~$ 
Awatar użytkownika
kobrawerde
Zakręcona Traszka
Zakręcona Traszka
Posty: 546
Rejestracja: 10 wrz 2006, 16:00
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: MATE
Architektura: x86_64

Re: Problem z mariaDB

Post autor: kobrawerde » 26 paź 2018, 21:55

może standardowe naprawienie uszkodzonych pakietów ?

Kod: Zaznacz cały

sudo apt-get update
sudo apt-get install -f
sudo dpkg --configure -a
a najlepiej zerknąć na ten temat :
MariaDB - problemy z zależnościami - pozostają nieskonfigurowane
i ogólnie dużo czytania :google - error- jak w temacie
Ostatnio zmieniony 26 paź 2018, 22:08 przez kobrawerde, łącznie zmieniany 1 raz.
mati12
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 4
Rejestracja: 23 paź 2018, 10:22
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: Brak
Architektura: x86_64

Re: Problem z mariaDB

Post autor: mati12 » 26 paź 2018, 22:06

Nie działa już to
Awatar użytkownika
kobrawerde
Zakręcona Traszka
Zakręcona Traszka
Posty: 546
Rejestracja: 10 wrz 2006, 16:00
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: MATE
Architektura: x86_64

Re: Problem z mariaDB

Post autor: kobrawerde » 26 paź 2018, 22:50

przeczytałeś i przerobiłeś wszystkie tematy jw.
a może wszystko od nowa:
1) sudo apt-get remove --purge mariadb-server mariadb-client
2) sudo apt-get autoremove
3) sudo apt-get autoclean
4) sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

https://askubuntu.com/questions/548792/ ... untu-14-10
https://askubuntu.com/questions/286476/ ... d-to-start
ODPOWIEDZ

Wróć do „Sieci, serwery, Internet”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości