Ubuntu 18.04 po aktualizacji nie odpala systemu

Wyłącznie system! Wątpliwości dotyczące aplikacji proszę umieszczać niżej, w odpowiednich forach.
Awatar użytkownika
Kamuisan
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 198
Rejestracja: 20 kwie 2008, 23:05
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 16.04
Środowisko graficzne: Xfce
Architektura: x86
Lokalizacja: Olsztyn

Ubuntu 18.04 po aktualizacji nie odpala systemu

Post autor: Kamuisan » 04 cze 2019, 11:01

Witam,
Po ostatniej aktualizacji wydarzyła się rzecz dziwna. Po włączeniu komputera wyświetla mi się lista systemów. Po wybraniu lubuntu ekran robi się czarny... i tyle. Musze zrobić hard reset i dopiero po tym, po wyborze systemu, lubuntu odpala. Wcześniej problem nie występował. Ktoś podpowie co mogę z tym zrobić? Czy to może być wina GRUB? Na lapopie mam Lubuntu i Windows. Windows startuje normalnie.

Kod: Zaznacz cały

lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 18.04.2 LTS
Release:	18.04
Codename:	bionic

Kod: Zaznacz cały

grub-install --version
grub-install (GRUB) 2.02-2ubuntu8.13

Kod: Zaznacz cały

cat /boot/grub/grub.cfg
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 set have_grubenv=true
 load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}
function recordfail {
 set recordfail=1
 if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
}
function load_video {
 if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
  font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
fi
  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
 set gfxmode=auto
 load_video
 insmod gfxterm
 set locale_dir=$prefix/locale
 set lang=pl_PL
 insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
 set timeout=30
else
 if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=10
 # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
 # unavailable.
 else
  set timeout=10
 fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
	if [ "${1}" = "keep" ]; then
		set vt_handoff=vt.handoff=1
	else
		set vt_handoff=
	fi
}
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
 if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
   if [ ${match} = 0 ]; then
    set linux_gfx_mode=keep
   else
    set linux_gfx_mode=text
   fi
  else
   set linux_gfx_mode=text
  fi
 else
  set linux_gfx_mode=keep
 fi
else
 set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea' {
	recordfail
	load_video
	gfxmode $linux_gfx_mode
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	set root='hd0,msdos5'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
	fi
    linux	/boot/vmlinuz-4.15.0-50-generic root=UUID=d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea ro quiet splash $vt_handoff
	initrd	/boot/initrd.img-4.15.0-50-generic
}
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea' {
	menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 4.15.0-50-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-50-generic-advanced-d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea' {
		recordfail
		load_video
		gfxmode $linux_gfx_mode
		insmod gzio
		if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		set root='hd0,msdos5'
		if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.15.0-50-generic...'
	    linux	/boot/vmlinuz-4.15.0-50-generic root=UUID=d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea ro quiet splash $vt_handoff
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/initrd.img-4.15.0-50-generic
	}
	menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.15.0-50-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-50-generic-recovery-d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		set root='hd0,msdos5'
		if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.15.0-50-generic...'
	    linux	/boot/vmlinuz-4.15.0-50-generic root=UUID=d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea ro recovery nomodeset 
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/initrd.img-4.15.0-50-generic
	}
	menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 4.15.0-48-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-48-generic-advanced-d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea' {
		recordfail
		load_video
		gfxmode $linux_gfx_mode
		insmod gzio
		if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		set root='hd0,msdos5'
		if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.15.0-48-generic...'
	    linux	/boot/vmlinuz-4.15.0-48-generic root=UUID=d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea ro quiet splash $vt_handoff
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/initrd.img-4.15.0-48-generic
	}
	menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.15.0-48-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-48-generic-recovery-d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		set root='hd0,msdos5'
		if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.15.0-48-generic...'
	    linux	/boot/vmlinuz-4.15.0-48-generic root=UUID=d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea ro recovery nomodeset 
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/initrd.img-4.15.0-48-generic
	}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	set root='hd0,msdos5'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
	fi
	knetbsd	/boot/memtest86+.elf
}
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	set root='hd0,msdos5'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5 d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d31e6b47-91d7-4697-ae15-8eb6cc00c2ea
	fi
	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows Vista (na /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-04EE6333EE631C64' {
	insmod part_msdos
	insmod ntfs
	set root='hd0,msdos1'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 04EE6333EE631C64
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 04EE6333EE631C64
	fi
	parttool ${root} hidden-
	chainloader +1
}
set timeout_style=menu
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
 set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Registered Linux user #498194
Awatar użytkownika
kobrawerde
Zakręcona Traszka
Zakręcona Traszka
Posty: 602
Rejestracja: 10 wrz 2006, 16:00
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: Cinnamon
Architektura: x86_64

Re: Ubuntu 18.04 po aktualizacji nie odpala systemu

Post autor: kobrawerde » 04 cze 2019, 17:27

Przeważnie black screen ( czarny ekran ) dostajemy przy aktualizacji systemu i źle działającej karcie grafiki a dokładnie jej driverach ...ale czemu u Ciebie system ostatecznie się uruchamia ?
Awatar użytkownika
Kamuisan
Serdeczny Borsuk
Serdeczny Borsuk
Posty: 198
Rejestracja: 20 kwie 2008, 23:05
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 16.04
Środowisko graficzne: Xfce
Architektura: x86
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Ubuntu 18.04 po aktualizacji nie odpala systemu

Post autor: Kamuisan » 07 cze 2019, 11:23

kobrawerde pisze:
04 cze 2019, 17:27
ale czemu u Ciebie system ostatecznie się uruchamia ?
Sam chciałbym wiedzieć....Nawet nie wiem gdzie szukać.Do tej pory system był tak bezawaryjny, że nawet nie musiałem zagłębiać się w sposób jego działania..
Registered Linux user #498194
Awatar użytkownika
kobrawerde
Zakręcona Traszka
Zakręcona Traszka
Posty: 602
Rejestracja: 10 wrz 2006, 16:00
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.04
Środowisko graficzne: Cinnamon
Architektura: x86_64

Re: Ubuntu 18.04 po aktualizacji nie odpala systemu

Post autor: kobrawerde » 07 cze 2019, 16:54

Możesz sprawdzić w logach systemowych może coś niepokojącego odczytasz ... ścieżka :

Kod: Zaznacz cały

/var/log
np. takie pliki jak syslog kern.log boot.log Xorg.0.log
a może nawet podstawowa komenda:

Kod: Zaznacz cały

dmesg
coś podpowie ?
ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacja, aktualizacja i konfiguracja Ubuntu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości