Wine dla początkujących, czyli instalacja, konfiguracja i obsługa. 44


Wine LogoArtykuł ten zawiera omówienie elementów wchodzących w skład Wine, oraz przykład zastosowania tego programu. Zapewne nie przyda się on zaawansowanym użytkownikom systemu, ponieważ narzędzie to jest im znane i z pewnością każdy wieloletni użytkownik GNU/Linuksa miał z nim styczność. Tak więc artykuł dedykowany jest użytkownikom początkującym. Zanim jednak zaczniemy omawiać poszczególne elementy wyjaśnijmy sobie czym jest jest omawiany program i jaką funkcję pełni.

Ogólnie pisząc, umożliwia on uruchamianie aplikacji pisanych dla systemu Windows pod systemami alternatywnymi. Możliwe jest to dzięki przekształceniu WinApi tak by współgrało z graficznym systemem okienkowym (X.Org). WinApi stanowi zbiór funkcji przeznaczonych do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika w systemie Microsoft Windows. W Uniksowych systemach operacyjnych, najpopularniejszymi powłokami graficznymi są KDE (zbudowane z użyciem bibliotek QT3/QT4) oraz GNOME (zbudowane na Gtk+). Więc należy liczyć się z tym, że aplikacje uruchomione przez Wine nie integrują się z motywem ustawionym w naszej powłoce graficznej. To znaczy, że np. nie użyją zestawu ikon ustawionego w systemie. Zasada działania narzędzia Wine jest bardzo prosta. Tworzy ono wirtualne partycje oraz umożliwia uruchamianie plików .exe. Uruchomiony instalator w postaci .exe instaluje program na wirtualnej partycji.

Instalacja

Wine może zostać zainstalowane w systemie na trzy sposoby.

 • Instalacja z repozytorium
 • Manualne pobranie pakietu instalacyjnego
 • Instalacja ze źródeł

Instalacja z repozytorium

Wine dostępne jest w repozytoriach dwóch dostawców. Pierwszym z nich jest Canonical umieszczający pakiety instalacyjne w oficjalnych repozytoriach Ubuntu, natomiast drugim są developerzy Wine posiadający własne repozytorium. To z którego skorzystamy zależy od tego jakiej wersji Wine potrzebujemy. W repozytorium dystrybucji w przeciwieństwie do tego od WineHQ, pakiet nie jest aktualizowany na bieżąco. Nowsze wersje znajdziemy w repozytorium developerów Wine. Natomiast jeżeli chcemy posiadać najnowsze wydanie, najlepiej skorzystać z pakietów źródłowych. Pojawiają się one jako pierwsze i na ich podstawie budowane są pakiety instalacyjne. Podział na repozytoria od Canonical i WineHQ zauważalny jest w przypadku Ubuntu 9.04 i starszych. Pakiety dla nowszych wersji systemu umieszczane w specjalnych repozytoriach PPA na serwerach Canonical przez Ubuntu Wine Team. Aktualizacja Wine do najnowszej wersji nie zawsze oznacza lepsze działanie potrzebnych nam aplikacji. Czasami zdarza się, że usprawnienie obsługi jednych programów jest równoznaczne z obniżeniem jakości działania innych.

Dodawane repozytorium przeznaczone jest dla Ubuntu 9.10, 10.04.

Proces instalacji rozpoczynamy od dodania serwera z oprogramowaniem.

W tym celu uruchamiamy:
System -> Administracja -> Źródła Oprogramowania -> Inne Oprogramowanie -> Dodaj.
W nowo wyświetlonym oknie wpisujemy

ppa:ubuntu-wine/ppa

Następnie otwieramy emulator terminala wybierając Programy -> Akcesoria -> Terminal i wpisujemy poniższe polecenie.

sudo apt-get update && sudo apt-get install wine

Można też skorzystać z Centrum Oprogramowania Ubuntu albo menedżera pakietów Synaptic, aby zainstalować pakiet wine.

Manualne pobranie pakietu instalacyjnego

Pakiety instalacyjne możemy pobrać tutaj. Na pobranym pakiecie wykonujemy dwuklik.

Instalacja ze źródeł

Pakiety źródłowe stanowią bazę, na której podstawie tworzone są pliki binarne. Jak wcześniej wspomniałem przeznaczone są one dla osób chcących posiadać najnowsze wydanie niebędące dostępnym w postaci pakietu instalacyjnego.

Ten sposób instalacji wymaga skompilowania źródeł, tak więc musimy zaopatrzyć się w narzędzia umożliwiające tą czynność (wymagane są włączone repozytoria z pakietami źródłowymi)

sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get build-dep wine

Następnie pobieramy archiwum, rozpakowujemy i rozpoczynamy instalację programu. Linki do pobrania źródeł znajdziemy na oficjalnej stronie projektu. W poniższych poleceniach użyłem programu wget w celu pobrania aktualnego (16.07.2010) wydania Wine.

wget http://ibiblio.org/pub/linux/system/emulators/wine/wine-1.2.tar.bz2
tar -xjvf wine-1.2.tar.bz2
cd wine-1.2
./configure
make
sudo make install

Deinstalacja

Jeżeli Wine zostało zainstalowane z użyciem pakietu instalacyjnego, do jego usunięcia możemy użyć poniższego polecenia.

sudo apt-get --purge remove wine

Jeżeli instalowaliśmy Wine z użyciem pakietu źródłowego, należy wejść do rozpakowanej zawartości wcześniej pobranego archiwum i wykonać polecenie odinstalowania.

cd /ścieżka/do/katalogu
sudo make uninstall

Graficzne elementy Wine

W skład narzędzia Wine wchodzą następujące elementy, bez których raczej nie da się obejść:
Konfigurator, Edytor rejestru, Menedżer plików, Notatnik, Deinstalator Oprogramowania.

Konfigurator

Graficzne narzędzie umożliwiające dokonanie zmian w trybie oraz sposobie pracy aplikacji działających pod kontrolą Wine. Możemy je uruchomić za pomocą terminala poleceniem winecfg lub z menu Programy -> Wine -> Konfiguracja Wine

winecfg

W oknie konfiguratora możemy przełączać się pomiędzy kartami. Każda karta odpowiada za dany element konfiguracji.

 • Aplikacje – Karta ta umożliwia wybór wersji Windows wykrywanej przez programy. Dodatkowo możemy ustawić dla każdego z nich inną wersję imitowanego systemu. Jest to przydatne, gdy dany program działa na Windows 98, a reszta na XP.
 • Biblioteki – Dodawanie zewnętrznych bibliotek w przypadku gdy te dostarczone razem z Wine nie działają poprawnie. Odpowiednie pliki .dll należy wcześniej umieścić w katalogu /home/twój_profil/.wine/drive_c/windows/system32
 • Grafika – Karta umożliwiająca aktywację/deaktywację Pixel Shaderów, wybór trybu działania Vertex Shaderów, rozmiar czcionki oraz najważniejsze ustawienia wirtualnego pulpitu. Wirtualny pulpit stanowi bardzo potrzebny element. Jeżeli nie chcemy by dany program uruchamiał się w trybie pełnoekranowym, możemy ustawić rozdzielczość wirtualnego pulpitu, np.: na 1024×768. Po zastosowaniu zmian Wine będzie uruchamiało aplikacje w oknie, które będzie symulowało monitor o wybranej rozdzielczości.
 • Integracja z pulpitem – Karta odpowiadająca za ustawienia wyglądu Wine.
 • Dyski – Karta umożliwiająca wybór katalogów, które będą widziane jako wirtualne partycje Windowsa przez programy działające pod kontrolą Wine.
 • Dźwięk – Wybór sterownika dźwięku oraz parametrów jego działania.
 • Informacje – Wyświetlenie wersji Wine.

Edytor rejestru

Po pierwszym uruchomieniu konfiguratora Wine, w katalogu domowym użytkownika tworzony jest katalog .wine. Zawiera on całą konfigurację oraz zainstalowane aplikacje, a także rejestr Wine. Niektórych zaawansowanych opcji konfiguracyjnych nie znajdziemy w narzędziu winecfg, lecz w edytorze rejestru. W celu uruchomienia edytora rejestru wydajemy polecenie.

wine regedit

wine regedit

Menedżer plików

Najmniej potrzebne narzędzie, w większości przypadków zbędne. Pełni ono tą samą rolę co eksplorator Windows, a zatem, jest zwykłym menedżerem plików. Narzędzie to uruchamiamy za pomocą terminala poleceniem:

wine file

wine file

Deinstalator oprogramowania

Od pewnego czasu Wine posiada wbudowane narzędzie służące do deinstalowania aplikacji.

wine uninstaller

Umożliwia ono bezproblemowo wykonanie deinstalacji oprogramowania poprzez wybranie aplikacji z listy, a następnie opcji Remove. Aplikacja zostanie odinstalowana, a rejestr Wine wyczyszczony. Nie ważne ile razy aplikacje były instalowane i deinstalowane przez Wine, nigdy nie wpłynie to negatywnie na pracę systemu. Wine nie ingeruje w pliki konfiguracyjne systemu. Ma ono dla siebie wyznaczony katalog w: /home/twój_profil/.wine. Jeżeli uznamy, że rejestr posiada zbyt wiele wpisów lub chcemy pozbyć się wszystkich zainstalowanych aplikacji, wystarczy usunąć katalog .wine, a następnie wykonać polecenie:

winecfg

W menu Programy znajdują się aktywatory do najważniejszych narzędzi Wine.

Przygotowanie Wine do instalacji oprogramowania

Przed przystąpieniem do używania Wine należy wykonać jedną, zasadniczą czynność.
Trzeba określić wirtualne partycje. W tym celu uruchamiamy konfigurator Wine, w którym wybieramy zakładkę Dyski po czym zaznaczamy opcję Automatycznego wykrycia. Wkładamy nośnik z aplikacją lub otwieramy katalog w którym znajduje się instalator aplikacji. Klikamy dwukrotnie na plik o rozszerzeniu .exe. Uruchomi się instalator aplikacji, postępujemy zgodnie z zaleceniami instalatora, nie zmieniamy miejsca instalacji programu, zgadzamy się z proponowanym. Aplikacja po zainstalowaniu znajduje się domyślnie w /home/twój_profil/.wine/drive_c/Program Files/Folder_z_aplikacją. Jeżeli program po zainstalowaniu nie uruchamia się, oznacza to najczęściej brak odpowiednich bibliotek .dll. W celu określenia problemu należy uruchomić program z użyciem terminala, wtedy otrzymamy konkretne logi z procesu uruchamiania. Włączamy terminal i instalujemy tekstowy menedżer plików:

sudo apt-get install mc

Po zainstalowaniu menedżera plików Midnight Commander uruchamiamy go poleceniem

mc

Z jego użyciem przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się niedziałająca aplikacja. Gdy znajdujemy się w folderze z aplikacją wydajemy polecenie:

wine program.exe

Słowo program należy zastąpić nazwą pliku uruchamialnego.

W tym przypadku Wine wyraźnie poinformowało nas o braku biblioteki d3dx9_36.dll. Po pobraniu biblioteki z internetu i skopiowaniu jej do katalogu .windows/system32 w folderze .wine, aplikacja uruchomiła się bez większych problemów.

Prefix

Prefix jest przydatną, lecz nie konieczną do zastosowania funkcją oferowaną przez Wine. Przydaje się ona w momencie korzystania z kilku aplikacji potrzebujących odmiennej konfiguracji. Bazowe ustawienia, takie jak wybranie imitowanej wersji Windows dla danej aplikacji można ustawić w konfiguratorze Wine. Jeżeli jednak wolimy zamiast instalować aplikację w oddzielnym folderze w katalogu .wine lub po za nim możemy dla każdej aplikacji stworzyć oddzielny katalog .wine zawierający odmienne wpisy w rejestrze oraz zestaw bibliotek.

Utworzenie nowego katalogu .wine przeprowadzamy w momencie uruchamiania instalatora aplikacji.

env WINEPREFIX="$HOME/.wine-nazwa/" wine "/ścieżka/setup.exe"

– nazwa wskazuje etykietę nowego katalogu .wine, natomiast ścieżka określa lokalizację instalatora.

W celu uruchomienia konfiguratora Wine biorącego pod uwagę nowo stworzony prefix, korzystamy z poniższego polecenia podstawiając tak jak wyżej odpowiednie słowa w określonych miejscach.

env WINEPREFIX="$HOME/.wine-nowy/" winecfg

Winetricks

Wspierany oficjalnie przez zespół Wine, skrypt napisany w sh wyposażony w graficzny interfejs. Umożliwia on uzupełnianie brakujących bibliotek niezbędnych do uruchomienia danej aplikacji oraz automatyczne pobranie i uruchomienie instalatora aplikacji wybranej spośród listy. Winetricks jest przydatnym narzędziem dzięki któremu w wielu przypadkach nie musimy samodzielnie wyszukiwać danej aplikacji w sieci. Umożliwia także błyskawiczną modyfikację kluczowych ustawień Wine bez konieczności uruchamiania odpowiednich konfiguratorów. Oferuje modyfikację określonych wpisów w rejestrze oraz zmianę imitowanej wersji Windows. Kod źródłowy skryptu możemy znaleźć tutaj. Należy go skopiować i zapisać w nowo utworzonym pustym pliku. Możemy do tego celu użyć dowolnego edytora tekstu. Ja dla przykładu posłużę się nano, ponieważ jest to edytor uniwersalny (działający w każdej powłoce systemowej) ze względu na tekstowy interfejs.

touch winetricks.sh
nano winetricks.sh

Po skopiowaniu, wklejeniu i zapisaniu kodu w nowo utworzonym pliku, możemy nadać prawa wykonywalności oraz uruchomić skrypt.

chmod +x winetricks.sh
./winetricks.sh

PlayOnLinux

Program ten posiada wbudowane Wine będące podstawą jego działania. Jeżeli przed instalacją PlayOnLinux w systemie używaliśmy Wine zainstalowane z oddzielnego pakietu, możemy je usunąć.  Powinniśmy więc zdecydować czy chcemy używać samego Wine czy też wzbogaconego o funkcję oferowane przez PlayOnLinux, które postaram się scharakteryzować. Istnieje wiele zalet korzystania z omawianego programu.

Pierwszą z nich jest możliwość testowania aplikacji pod różnymi wersjami Wine. PlayOnLinux oferuje możliwość instalacji rozszerzeń rozpowszechnianych w postaci pakietów .pol do których zaliczyć możemy między innymi pobieranie wersji Wine. Nic nie stoi na przeszkodzie by kilka aplikacji korzystało z odmiennych wersji Wine, jeżeli okazało by się, że jedna z nich działa lepiej na określonej wersji, a reszta na innych. Kolejną moim zdaniem pozytywną cechą tego programu jest automatyczne tworzenie wcześniej wspomnianego Prefiksu dla każdej zainstalowanej aplikacji. Oznacza to odmienne środowisko każdego programu, czyli oddzielne ustawienia. Możemy do nich zaliczyć odseparowny rejestr mogący zawierać odmienne wpisy dla każdego programu lub biblioteki z których dana aplikacja skorzysta, a inne nie. Interfejs programu pozwala na wybór spośród listy programów do zainstalowania. Niektóre zostaną automatycznie pobrane z sieci natomiast inne, przykładowo gry, wymagają włożenia płyty do napędu. Wybór aplikacji spośród listy możliwy jest dzięki skryptom i w tym momencie mogę przedstawić cechę PlayOnLinux uważaną przeze mnie za najważniejszą. Skrypt to spis ustawień automatycznie wykonywanych po przeprowadzeniu instalacji programu w celu jego optymalizacji. Wykonuje on czynności zwiększające jakość działania programu, które w przypadku posiadania samego Wine wiele razu musielibyśmy wykonywać sami. Ponadto często w skład skryptu wchodzi ekran powitalny wyświetlany przed uruchomieniem instalatora programu.

Podsumowanie

Jestem osobą nie korzystającą z Wine. Zachęcam wszystkich do poszukiwania potrzebnego oprogramowania wśród bardzo dużego natywnego zaplecza. Wine należy traktować jako ostateczność. Można zrobić z niego wielki użytek, nie należy jednak zapominać, że nie wszystkie aplikacje działają idealne, a samo narzędzie nie służy do „uruchamiania najnowszych gierek ” co nie oznacza, że po odpowiednim doborze ustawień czynność ta możliwa nie jest. Mam nadzieję, że pisząc ten artykuł pomogłem Wam w zaznajomieniu się lub poszerzeniu wiedzy na temat tego programu. Poniżej zamieszczam przydatne linki do stron internetowych umożliwiających sprawdzenie jakości działania aplikacji przed jej zainstalowaniem.


O adrikux

Fan Wolnego Oprogramowania mający styczność z GNU/Linuksem od momentu posiadania komputera, lecz praca z tym systemem ograniczała się wówczas do intensywnego badania pakietu kdegames na Knoppiske. Prawdziwą przygodę z Wolnymi systemami operacyjnymi rozpoczął prawie sześć lat temu instalując Mandrivę 2005. Dawny fan OpenSuSE używający od kilku lat dystrybucji Debianopochodnych. Stara się znaleźć dystrybucję spełniającą wszystkie jego kryteria odkrywając przy tym, że nie ma systemu idealnego. Krąg preferowanych dystrybucji zawęził do Debiana, Slacware i Fedory.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

44 komentarzy do “Wine dla początkujących, czyli instalacja, konfiguracja i obsługa.

 • tydell

  skoro już o deinstalatorze aplikacji napisane to warto by napisać że używa się go poprzez wydanie komendy ‚wine uninstaller’, a nie poprzez usunięcie katalogu .wine
  wszystko zgrabnie ujęte, lecz miejscami niespójne przez takie kwiatki, o czym innym mowa a potem napisane co innego

 • adrikux

  Możliwe, że lepszym rozwiązaniem było by zamieszczenie informacji o tym, że usunięcie katalogu .wine jest równoznaczne z pozbyciem się wszystkich zainstalowanych (w domyślnym – bez stosowania prefiksów katalogu) aplikacji w innej części artykułu. Uważam, że nie oznacza to jednak, że w tej części artykułu brakuje wspomnianej przez ciebie spójności.
  [quote comment=”43060″]używa się go poprzez wydanie komendy ‚wine uninstaller’, a nie poprzez usunięcie katalogu .wine
  [/quote]
  Treść Twojej wiadomości sugeruje uważanie przeze mnie usunięcia katalogu .wine jako sposobu uruchomienia deinstalatora. Nic takiego nie napisałem. Zamieściłem informację o różnicy między pojedynczym usuwaniem aplikacji za pomocą deinstalatora, a ręcznym usunięciem katalogu .wine, lecz skoro nie zrozumiałeś tego co napisałem, możliwe, że powinienem w inny sposób sformułować treść.

 • lborkowski

  Jest sporo wolnego softu na Windows, bijącego na głowę linuxowe odpowiedniki. Miło móc ich użyć pod Ubuntu. Teraz mogę wykorzystać Wine szerzej niż dotychczas- sporo cennych (i zgodnie z zapowiedzią przyswajalnych dla amatora, jakim jestem) informacji.

 • mario_7

  [quote post=”12684″]skoro już o deinstalatorze aplikacji napisane to warto by napisać że używa się go poprzez wydanie komendy ‘wine uninstaller’[/quote]
  W sumie słuszna uwaga – dodałem.

 • tydell

  Faktycznie, być może źle zrozumiałem treść w tym fragmencie. Mój błąd. Po poprawce mario_7 akapit jednakże zrobił się pełniejszy. Mimo to i tak sądzę iż jest to dobry artykuł który w sobie zawiera praktycznie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące korzystania z wine, tak więc moje uznanie dla autora.

 • adrikux Autor wpisu

  Nie gram w tą grę, ale w jej menu nie ma możliwości zmiany rozdielczości? W niektórych aplikacjach, np.: grze Gothic w menu nie można zwiększyć rozdzielczości bez uprzedniego włączenia wirtualnego pulpitu wine. Po jego aktywacji w menu gry można wybrać taką samą rozdzielczość jak ta ustawiona w wine. Może u ciebie jest podobnie.

  Możesz także grać w oknie, masz monitor 15′, tak więc pełnoekranowe okno uzyskasz po ustawieniu rozdzielczości wirtualnego pulpitu Wine na 1024×768. Po jego włączeniu ekran gry nie może zostać zniekształcony.

 • wesolcmg

  Tego mi właśnie brakowało!!!!!!!!!!!!! Winetricks !!!!!!!!!!!!!
  Od długiego czasu nie mogłem zainstalować qcad2009 który jest bardziej funkcjonalny od linuxowej wersji.
  DZIĘKUJE BARDZO:))))))))))

 • devegoo

  Od siebie dodam że w przypadku instalowania obrogramowania typu ableton live poprzez wine istnieje coś takiego jak wine-rt które wspomaga wine w nadawaniu wysokich piorytetów , wdystrybucji KXStudio jest to zintegrowane i wystarczy tylko to uaktywnić, pomoc jest dostepna na stronie domowej dystrybucji w dziale tourturials&howto

 • gtriderxc

  [quote comment=”43063″][quote post=”12684″]skoro już o deinstalatorze aplikacji napisane to warto by napisać że [/quote]…

  … że za jego pomocą można instalować programy, a nie tylko deinstalować. To jest największy paradoks Wine, który skłonił mnie do otwarcia i przeczytania tego artykułu. Nie wszystkie programy da się zainstalować poprzez kliknięcie na plik z rozszerzeniem ‚.exe’ Niektóre z nich trzeba wskazać Wine do instalacji. Jest tak np. w przypadku obrazów dysków .iso Jak? NO WŁAŚNIE! Tu ten paradoks! Otóż poprzez wejście w Programy>Wine>Deinstalacja oprogramowania Wine. „DEINSTALACJA”. Po pierwszej instalacji Ubuntu miałem ogromny problem z zainstalowaniem aplikacji, tylko dlatego, że jakiś „mądry” overuser moderator zapewne z grupy Polish Translators, zatwierdził takie kretyńskie tłumaczenie na Launchpadzie. Spędzam na Launchpadzie ciężkie godziny na tłumaczeniu Ubuntu. Tłumaczę tak, aby system był „user friendly”, a nie bezmyślnie kalkuję angielski oryginał, w którym często są błędy, lub w którym błędy powstają na skutek trzymania się chorych zasad polskiej pisowni, często nie mającej nic wspólnego z intuicyjnym użyciem komputera. INTUICYJNYM UŻYCIEM! Myśląc tym tropem po co robić nakładki typu GNOME na Linuksa? Przecież można pracować w trybie tekstowym! Napisałem na ten temat do czytelni osobny artykuł, który czeka na zatwierdzenie i opublikowanie. Kretyńskie zatwierdzanie tłumaczeń tego typu zniechęca ludzi do Ubuntu, bo nie potrafią sobie poradzić z Winem, będącym często dla przesiadających się z Windowsa jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających pracę pod Linuksem. Nie każdy używa komputera tylko do grania. Czepiam się? Opisuję własne doświadczenia z pierwszych kroków w Ubuntu, a ludzi jak ja są zapewne setki i ich słuchać w pierwszej kolejności, aby dążyć do ideału. KTO NA BOGA będzie szukał przycisku „INSTALL…” pod zakładką „Deinstalacja oprogramowania Wine”?! Powtarzam, nie wszystkie .exe-ki odpalają się z pulpitu, czy płyty poprzez ich kliknięcie. Ktoś powie: ‚to jest deinstalator oprogramowania. jak instalować programy opisane jest w artykule powyżej’. Ja odpowiem (pomijając fakt, że nie wszystkie programy da się zainstalować w wymieniony sposób): Deinstalatorze? No to odpalmy ten ‚deinstalator’!:Programy>Wine>Deinstalacja oprogramowania Wine
  Co widzimy? Przycisk „Install…” INSTALL! NIE UNINSTALL! Nad przyciskiem natomiast:”To INSTALL a new program from a floppy disk, CD-ROM drive or your hard drive, click Install” To nie jest deinstalator! To jest błąd w tłumaczeniu, do którego nikt nie chce się przyznać i go poprawić aby umożliwić INTUICYJNĄ i PROSTĄ obsługę już nie Wine ale całego Ubuntu! Niestety teoretycznie Ubuntu ma już z założenia być systemem dla ludzi ale w rzeczywistości jest to teoretyczna demokracja, w której nikt nie słucha co ma do powiedzenia społeczność, czego doświadczyłem i opisałem w swoim artykule, który mam nadzieję zostanie kiedyś opublikowany.

 • gtriderxc

  Oprócz powyższego teraz trochę bardziej „on topic”. Jak włączyć obsługę USB pod Wine? Tej informacji zabrakło w powyzszym artykule, a jest ona bezcenna.

 • jac

  Po odinstalowaniu Wine pozostały śmieci… np.:
  – kiedy chcę otworzyć plik graficzny w menu jako pierwszy program do otwarcia zgłasza się Wine, widać go w menu po kliknięciu na prawy klawisz, a przecież Wine został odinstalowany! Jak to usunąć?

 • gtriderxc

  [quote comment=”43583″]Po odinstalowaniu Wine pozostały śmieci… np.:
  – kiedy chcę otworzyć plik graficzny w menu jako pierwszy program do otwarcia zgłasza się Wine, widać go w menu po kliknięciu na prawy klawisz, a przecież Wine został odinstalowany! Jak to usunąć?[/quote]

  Próbowałeś SYSTEM>ADMINISTRACJA>COMPUTER JANITOR ?

 • gtriderxc

  [quote comment=”43583″]Po odinstalowaniu Wine pozostały śmieci… np.:
  – kiedy chcę otworzyć plik graficzny w menu jako pierwszy program do otwarcia zgłasza się Wine, widać go w menu po kliknięciu na prawy klawisz, a przecież Wine został odinstalowany! Jak to usunąć?[/quote]

  ps.

  do zadawania i odpowiadania na takie pytania służy forum, nie czytelnia. tam szukaj pomocy.

 • elunia44

  zaczne od tego że dawniej linuksa miałam na VM natomiast teraz mam odwrotnie myśle że wszyscy wiedzą tak bez windy nie da sią po prostu żyć . Tylko ja nie o tym mając porównanie bo od zapoznania pobierznego ma się rozumieć tak od ubuntu 7 a równolegle pokazała się wersja tegoż jako EU 1,8 jeśli ktoś zna te distro to powinien wiedzieć , więc do żeczy efekty są okropne wiem że tapete robi młoda kobieta ale to jest tak toporne że aż ciężko strawne czy graficy to nic nie mają do powiedzenia . User chce usiąść do PC-ta i cieszyć się widokiem grafiki i jakością programów zawartych w środku na to nikt nie ma czasu aby uganiać się po stronach .Robicie pomoc tzn skrypty kiedyś spodkałam sie z przypadkiem że skrypt doszedł i poprostu dalej nie szedł to raczwej ludzi zniechęca do dalszych poczynań z linuksem .Dodem że nie mieszkam w polsce i takich osób które znam jest więcej . Pozdrawiam Team Ela P

 • kozak

  hej
  Gdy uruchamiam program mam takie coś.

  fixme:x11drv:sync_window_opacity LWA_COLORKEY not supported
  err:ole:CoUninitialize Mismatched CoUninitialize
  Co jest potrzebne by uruchomić?

 • devegoo

  [quote comment=”43323″]Oprócz powyższego teraz trochę bardziej „on topic”. Jak włączyć obsługę USB pod Wine? Tej informacji zabrakło w powyzszym artykule, a jest ona bezcenna.[/quote]
  Mi na KXStudio keyboard Midi na usb wykryła alsa i udostępniła jako jedno z wejść w wineconfig, w sumie żadnych dodatkowych zabiegów nie musiałem robić z USB w ableton live tylko wybrac podsytem dzwieku alsa w wineconfig.

 • adrikux Autor wpisu

  Nie mam zbyt dużego doświadczenia w patchowaniu Wine aczkolwiek próbowałem tę czynność wykonać i myślę, że moje próby mogą być dla ciebie wskazówkami, szczegóły pod następującym adresem: http://bit.ly/ca1tsn. Z tego co się orientuję patcha można nanieść wyłącznie przed przystąpieniem do kompilacji ze źródeł.

 • Outslider

  Cóż… Pamiętam, jak korzystałem z Ubu na VBoksie, żeby móc odpalać programy windowsowe… a teraz tak na dobrą sprawę korzystam tylko z Chemskecha pod Wine i ostatnio fajnego emulatora poczciwego Pegasusa:D

  Co do samego łajna, to preferuję właśnie PlayOnLinux, jako ułatwiający prefiksowanie programów, tworzenie oddzielnych środowisk i takie tam bajery.

  Pozdrawiam autora artu!

 • lookee

  Witam,

  Na wstępie zaznaczam, że jestem początkującym użytkownikiem linux’a oraz proszę o wyrozumiałość za moje trywialne pytania 😉
  Mam ubuntu 10.04 na którym zainstalowałem wine, a pod nim Microsoft Office 2003.Instalacja zakończona sukcesem i MO pracuje OK.! aczkolwiek jest problem z otwarciem plików z partycji nie linux’owych tj: WinXP , oraz dysków zewnętrznych!
  Czy jest jakiś sposób, abym mógł otwierać file, że wszystkich partycji/dysków także zewnętrznych?

  Thanks In advance:)

 • Nameless404

  a ja przy każdej próbie uruchomienia pliku z rozszerzeniem exe mam taki komunikat: The file ‚/media/PROGRAMY/Program Files/PITy/PITy2010NG/PITy2010NG.exe’ is not marked as executable. If this was downloaded or copied from an untrusted source, it may be dangerous to run. For more details, read about the executable bit.” więc jak mam cos zainstalować? mam Minta, który przwecież jest tworzony na podbudowie Ubuntu

 • Nameless404

  o.k., mam to, znalazłem to na innym forum i może się to komuś przyda też tutaj, więc wklejam:
  „Aby programy przez Wine ruszały to należy zrobić tak
  uruchom termial
  Kod:
  gksu gedit /usr/share/applications/wine.desktop
  i wersie
  Kod:
  Exec=cautious-launcher %f wine start /unix
  zmienić na
  Kod:
  Exec=wine start /unix %f
  po tym zabiegu już normalnie odpalasz programy przez Wine”

 • Kostia

  Witam
  Mam taki problem, jako że od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Ubuntu borykam się z następującym problemem.

  Mam zainstalowane „wine” gdy uruchamiam aplikacje „.exe” to nie widzę niczego co wyskakuje w okienku instalatora, przez co nie mogę kliknąć ‚dalej” czy też wybrać miejsca w które ma być, w tym przypadku gra, zainstalowana.

  Proszę o pomoc

 • alch

  Kiepsko. Ustawiam automatyczne wykrywanie. Otwieram katalog z plikiem EXE. Klikam dwukrotnie i co? Pojawia się napis: The file ‚/home/[nazwa kompa]/.wine/dosdevices/c:/users/[nazwa kompa]/lgeneral_11(www.oget.pl).exe’ is not marked as executable. If this was downloaded or copied form an untrusted source, it may be dangerous to run. For more details, read about the executable bit.”. Szukam przyczyny, instaluję różne dodatki (playonlinux na przykład). Gucio w zoo. Poddaję się.

 • Muzykus_pospolitus

  Instalacja przebiegła pomyślnie, a nie miałem żadnego dysku. Reinstal winiacza wg zamieszczonego tutaj przepisu i poszło 🙂 Pozdrawiam

 • Badgerman

  [quote comment=”50315″]Kiepsko. Ustawiam automatyczne wykrywanie. Otwieram katalog z plikiem EXE. Klikam dwukrotnie i co? Pojawia się napis: The file ‚/home/[nazwa kompa]/.wine/dosdevices/c:/users/[nazwa kompa]/lgeneral_11(www.oget.pl).exe’ is not marked as executable. If this was downloaded or copied form an untrusted source, it may be dangerous to run. For more details, read about the executable bit.”. Szukam przyczyny, instaluję różne dodatki (playonlinux na przykład). Gucio w zoo. Poddaję się.[/quote]

  chmod +x /home/[nazwa kompa]/.wine/dosdevices/c:/users/[nazwa kompa]/lgeneral_11(www.oget.pl).exe

 • Rybkon

  Dzięki komentarzowi gtriderxc o „deinstalatorze” Wine udało mi się posunąć o krok w instalacji programu, gdyż postępując wg. instrukcji zamieszczonej w artykule nie dało się uruchomić instalatora ;D Teraz „napotyka poważny problem i musi zakończyć działanie”, więc podejrzewam, że brakuje jakiejś biblioteki .dll. Tu znów chcąc działać wg. artykułu, próbuję zainstalować Midnight Commandera, lecz nie da się- oto co wyskakuje terminalu:
  „E: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock – open (11: Zasoby chwilowo niedostępne)
  E: Nie udało się zablokować katalogu administracyjnego (/var/lib/dpkg/), czy inny proces go używa?”
  Mnie to dużo nie mówi wystarczająco dużo, bym potrafił sam wywnioskować o co dokładnie chodzi i jak sprawę naprawić, dlatego proszę o pomoc- jestem w tym zupełnie zielony.

 • wuja

  No wlasnie dwa slowa do uwag o deinstalatorze vel instalatorze – dzis mamy 12.04 LTS i wrzesien 2013 – ciagle jest ta bzdura w ubuntu – NIGDY bym na to nie wpadl jak to dziala – DZIEKI GTRIDERXC !!!!

 • wuja

  A czy ktos moze mi doradzic co zrobic gdy po udanej instalacji MS Office 2007 (nie moge sie jakos przekonac do Libre Office z praca na dokumentach docx) inni uzytkownicy na moim kompie nie widza tych programow? Moge z nich korzystac tylko jako root a jako „zwykly” uzytkownik nie mam do nich dostepu … 🙁

 • Zdzisiek

  Witam w windzie aby wprowadzić zmiany w rejestrze plikiem np costam.reg wystarczyło na niego kliknąć no a jak to zrobić na Linuxie przez wine ?

 • sławek

  Ubuntu 16.04 LTE najnowsze wine.

  Próbuję odpalić testy na prawo jazdy z obrazu płyty dvd.

  Niestety wyświetla taki błąd :
  0x1068295d: int $3
  Modules:
  Module Address Debug info Name (136 modules)
  PE 400000- 4f4000 Deferred testy.ui
  PE 50b0000- 50d4000 Deferred mozglue
  PE 50e0000- 50e6000 Deferred mozalloc
  PE 54b0000- 57f5000 Deferred mozjs
  PE 5800000- 59b3000 Deferred nss3
  PE 59c0000- 5ec0000 Deferred gkmedias
  PE 8200000- 8302000 Deferred system.data.sqlite
  PE 9390000- 93af000 Deferred system.enterpriseservices.wrappeC:\windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll
  PE 9470000- 9497000 Deferred softokn3
  PE 94a0000- 94b8000 Deferred nssdbm3
  PE 94c0000- 9510000 Deferred freebl3
  PE 9510000- 9574000 Deferred nssckbi
  PE 10000000-115e4000 Export xul
  PE 60340000-6034d000 Deferred culture
  PE 603b0000-60416000 Deferred mscoreei
  PE 60930000-60940000 Deferred nlssorting
  PE 61470000-6174c000 Deferred system.data
  PE 66680000-666c4000 Deferred system.transactions
  PE 69f10000-69f8a000 Deferred webengine4
  PE 69fa0000-69fa9000 Deferred wminet_utils
  PE 78050000-780b9000 Deferred msvcp100
  PE 78aa0000-78b5e000 Deferred msvcr100
  PE 79000000-7904a000 Deferred mscoree
  PE 79060000-7911e000 Deferred msvcr100_clr0400
  PE 79140000-797af000 Export clr
  PE 79810000-79870000 Deferred clrjit
  ELF 7b800000-7ba54000 Deferred kernel32
  \-PE 7b810000-7ba54000 \ kernel32
  ELF 7bc00000-7bcda000 Dwarf ntdll
  \-PE 7bc10000-7bcda000 \ ntdll
  ELF 7bf00000-7bf04000 Deferred
  ELF 7d033000-7d09f000 Deferred setupapi
  \-PE 7d040000-7d09f000 \ setupapi
  ELF 7d09f000-7d0cb000 Deferred netapi32
  \-PE 7d0b0000-7d0cb000 \ netapi32
  ELF 7d0cb000-7d10c000 Deferred usp10
  \-PE 7d0d0000-7d10c000 \ usp10
  ELF 7d10c000-7d140000 Deferred ws2_32
  \-PE 7d110000-7d140000 \ ws2_32
  ELF 7d140000-7d16a000 Deferred msacm32
  \-PE 7d150000-7d16a000 \ msacm32
  ELF 7d16a000-7d222000 Deferred winmm
  \-PE 7d170000-7d222000 \ winmm
  ELF 7d222000-7d249000 Deferred mpr
  \-PE 7d230000-7d249000 \ mpr
  ELF 7d249000-7d2c0000 Deferred wininet
  \-PE 7d250000-7d2c0000 \ wininet
  ELF 7d2c0000-7d35c000 Deferred urlmon
  \-PE 7d2d0000-7d35c000 \ urlmon
  ELF 7d42d000-7d48c000 Deferred libjpeg.so.8
  ELF 7d498000-7d4b0000 Deferred userenv
  \-PE 7d4a0000-7d4b0000 \ userenv
  ELF 7d5b0000-7d6ce000 Deferred opengl32
  \-PE 7d5d0000-7d6ce000 \ opengl32
  ELF 7d6ce000-7d800000 Deferred wined3d
  \-PE 7d6e0000-7d800000 \ wined3d
  ELF 7d903000-7d91e000 Deferred wsock32
  \-PE 7d910000-7d91e000 \ wsock32
  ELF 7d91e000-7d9d3000 Deferred windowscodecs
  \-PE 7d930000-7d9d3000 \ windowscodecs
  ELF 7d9d3000-7db00000 Deferred oleaut32
  \-PE 7d9f0000-7db00000 \ oleaut32
  ELF 7dc03000-7dc17000 Deferred msimg32
  \-PE 7dc10000-7dc17000 \ msimg32
  ELF 7dc17000-7dca1000 Deferred gdiplus
  \-PE 7dc20000-7dca1000 \ gdiplus
  ELF 7dd14000-7dd31000 Deferred libgcc_s.so.1
  ELF 7dd31000-7dd55000 Deferred imm32
  \-PE 7dd40000-7dd55000 \ imm32
  ELF 7dd55000-7dd7b000 Deferred dxgi
  \-PE 7dd60000-7dd7b000 \ dxgi
  ELF 7dd7b000-7dda0000 Deferred iphlpapi
  \-PE 7dd80000-7dda0000 \ iphlpapi
  ELF 7dda0000-7ddd1000 Deferred wbemprox
  \-PE 7ddb0000-7ddd1000 \ wbemprox
  ELF 7ddd1000-7ddec000 Deferred wmiutils
  \-PE 7dde0000-7ddec000 \ wmiutils
  ELF 7ddec000-7dee1000 Deferred comctl32
  \-PE 7ddf0000-7dee1000 \ comctl32
  ELF 7dee1000-7e10a000 Deferred shell32
  \-PE 7def0000-7e10a000 \ shell32
  ELF 7e10a000-7e11e000 Deferred shfolder
  \-PE 7e110000-7e11e000 \ shfolder
  ELF 7e11e000-7e1eb000 Deferred crypt32
  \-PE 7e130000-7e1eb000 \ crypt32
  ELF 7e1eb000-7e22c000 Deferred rsaenh
  \-PE 7e1f0000-7e22c000 \ rsaenh
  ELF 7e22c000-7e261000 Deferred uxtheme
  \-PE 7e230000-7e261000 \ uxtheme
  ELF 7e261000-7e275000 Deferred psapi
  \-PE 7e270000-7e275000 \ psapi
  ELF 7e299000-7e315000 Deferred rpcrt4
  \-PE 7e2a0000-7e315000 \ rpcrt4
  ELF 7e315000-7e444000 Deferred ole32
  \-PE 7e330000-7e444000 \ ole32
  ELF 7e444000-7e44b000 Deferred libxfixes.so.3
  ELF 7e44b000-7e456000 Deferred libxcursor.so.1
  ELF 7e456000-7e469000 Deferred libxi.so.6
  ELF 7e469000-7e46d000 Deferred libxcomposite.so.1
  ELF 7e46d000-7e47a000 Deferred libxrandr.so.2
  ELF 7e47a000-7e486000 Deferred libxrender.so.1
  ELF 7e486000-7e48d000 Deferred libxxf86vm.so.1
  ELF 7e48d000-7e491000 Deferred libxinerama.so.1
  ELF 7e491000-7e498000 Deferred libxdmcp.so.6
  ELF 7e498000-7e49c000 Deferred libxau.so.6
  ELF 7e49c000-7e4c2000 Deferred libxcb.so.1
  ELF 7e4c2000-7e60d000 Deferred libx11.so.6
  ELF 7e60d000-7e622000 Deferred libxext.so.6
  ELF 7e646000-7e6d3000 Deferred winex11
  \-PE 7e650000-7e6d3000 \ winex11
  ELF 7e721000-7e74b000 Deferred libexpat.so.1
  ELF 7e74b000-7e794000 Deferred libfontconfig.so.1
  ELF 7e794000-7e7bf000 Deferred libpng12.so.0
  ELF 7e7bf000-7e7da000 Deferred libz.so.1
  ELF 7e7da000-7e88a000 Deferred libfreetype.so.6
  ELF 7e8ae000-7e9c5000 Deferred gdi32
  \-PE 7e8c0000-7e9c5000 \ gdi32
  ELF 7e9c5000-7eb13000 Deferred user32
  \-PE 7e9e0000-7eb13000 \ user32
  ELF 7eb13000-7eb89000 Deferred shlwapi
  \-PE 7eb20000-7eb89000 \ shlwapi
  ELF 7ebae000-7ec1a000 Deferred advapi32
  \-PE 7ebc0000-7ec1a000 \ advapi32
  ELF 7ef4c000-7ef5f000 Deferred libnss_files.so.2
  ELF 7ef5f000-7ef6c000 Deferred libnss_nis.so.2
  ELF 7ef6c000-7ef87000 Deferred libnsl.so.1
  ELF 7ef87000-7efdc000 Deferred libm.so.6
  ELF 7efe7000-7f000000 Deferred version
  \-PE 7eff0000-7f000000 \ version
  ELF f7408000-f740d000 Deferred libdl.so.2
  ELF f740d000-f75c3000 Dwarf libc.so.6
  ELF f75c4000-f75e1000 Dwarf libpthread.so.0
  ELF f75e6000-f75f0000 Deferred libnss_compat.so.2
  ELF f7605000-f77ba000 Dwarf libwine.so.1
  ELF f77bc000-f77e1000 Deferred ld-linux.so.2
  ELF f77e3000-f77e4000 Deferred [vdso].so
  Threads:
  process tid prio (all id:s are in hex)
  00000008 (D) C:\Program Files\Grupa IMAGE\Testy CD 2017\App\x86\Testy.UI.exe
  0000004d 0
  0000004c 0
  0000004b -1
  0000004a 0
  00000049 0
  00000048 0
  00000040 0
  00000038 0
  00000037 0
  00000033 0
  00000032 0
  00000035 0
  00000034 0
  0000002f 0
  0000002e 0
  00000031 0
  00000030 0
  0000000d 0
  0000000b 0
  00000047 0
  00000046 0
  00000045 0
  00000044 0
  00000043 0
  00000042 0
  00000041 0
  0000003f -1
  0000003e 0
  0000003d 0
  0000003c 0
  0000003b 0
  0000003a 0
  00000039 0
  00000036 0
  0000002d 2 <==
  0000002c 0
  00000009 0
  0000000e services.exe
  00000028 0
  00000027 0
  00000020 0
  0000001b 0
  0000001a 0
  00000018 0
  00000016 0
  00000010 0
  0000000f 0
  00000012 mscorsvw.exe
  0000001d 0
  0000001c 0
  00000019 0
  00000013 0
  00000014 explorer.exe
  0000002b 0
  00000015 0
  0000001e winedevice.exe
  00000026 0
  00000023 0
  00000022 0
  0000001f 0
  00000024 plugplay.exe
  0000002a 0
  00000029 0
  00000025 0
  00000050 wineconsole.exe
  00000051 0
  System information:
  Wine build: wine-1.6.2
  Platform: i386
  Host system: Linux
  Host version: 4.8.0-56-generic

 • Tomi

  Fajnie wszystko opisałeś.
  Ale z jednym muszę się nie zgodzić, ( „Jestem osobą nie korzystającą z Wine. Zachęcam wszystkich do poszukiwania potrzebnego oprogramowania wśród bardzo dużego natywnego zaplecza. ” ) mianowicie z tym że ciekawe jak chcesz odpalić grę bez wine??
  Nie mówimy tu o strasznie tandetnych grach dla linux, jeśli chodzi o zaplecze.. czy też o grach sprzedawanych dla tych systemów od upli czy steam za 2-3x większe pieniądze. No powiedz mi jak chcesz to zrobić nie używać programu typu wine, playonlinux na systemie linux??

  Nie da się, hee

  Ja lubie być bezpieczny w systemie, bezpieczniejszy w internecie(mowie tu o porownaniu linuxa z windowsem), mam dosc korzystania z windowsa, antyvirusow, na starcie instalacji zapory, kodekow i wszelkiego badziewia, gdzie juz ciezko znalezc serwer z calym plikiem, bo prawie wszystko odbywa sie przez instalatora ktorego musisz sciagnac, a za chwile bedzie Ci proponowal 100 programow ktorych nie chcesz i za wszelka cene ich chcial instalowac, kiedy ty chcesz ten jeden jedyny. Windows to fatalne obciazanie systemu pierdołami, i gdyby nie to ze posiadam gry nowsze pudelkowe zakupione juz wczesniej pod platforme windows, to za cholender nie trzymalbym tego systemu obok linuxa. Ale jeśli jest mozliwosc to ile sie da odpalic pod linuxem. Resztę, mowi sie trudno na windows.
  Pozdrawiam