Archiwum dnia: 26 września 2007


25
Magiczny klawisz SysRq to kombinacja klawiszy w jądrze Linuksa, która, jeżeli opcja CONFIG_MAGIC_SYSRQ została włączona w czasie kompilacji kernela, pozwala użytkownikowi wykonać różne niskopoziomowe komendy niezależnie od stanu systemu używającego SysRq. Jest często używany do odzyskania systemu ze stanu zawieszenia lub do ponownego jego uruchomienia bez zniszczenia systemu plików.

Magiczny klawisz SysRq