Archiwum dnia: 11 listopada 2008


8
Z jakiś powodów użytkownicy komputerów nigdy w pełni nie zaakceptowali sterowania za pomocą gestów myszy. Ruchy myszką, które uruchamiają jakieś polecenie lub symulują kombinację klawiszy, są idealne dla tych, którzy nie chcą ciągle poruszać się pomiędzy myszką a klawiaturą, lub dla tych, dla których stanowi to pewien problem np. inwalidzi. […]

Ustawianie gestów myszki za pomocą programów EasyStroke i Gestikk